125 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh

21:46 17/02/2017
  - Dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trước điều kiện huyện mới được chia tách.

- Dự án nhằm đảm bảo cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong hệ thống chính trị huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trước điều kiện huyện mới được chia tách.

Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh được xây dựng tại xã Kỳ Đồng hiện nay

Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định chủ trương đầu tư "Dự án Trụ sở Trung tâm Hành chính huyện Kỳ Anh" do UBND huyện Kỳ Anh làm chủ đầu tư với quy mô đáp ứng nhu cầu làm việc của huyện ủy, HĐND, UBND, khối dân và một số đơn vị sự nghiệp huyện Kỳ Anh (biên chế dự kiến 214 người).

Dự án gồm nhà làm việc chính, hội trường 400 chỗ, nhà tiếp dân, Trung tâm Hành chính công huyện, kho lưu trữ, nhà ăn, nhà đặt máy bơm nước, nhà để xe... với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 9.512m 2 ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ; mua sắm các trang thiết bị thiết yếu.

Với tổng mức đầu tư 125 tỷ đồng, dự án cơ cấu ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 từ Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng là 100 tỷ đồng; ngân sách tỉnh trong nguồn hỗ trợ GPMB các dự án thuộc trung tâm hành chính huyện mới Kỳ Anh, ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác là 25 tỷ đồng.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan liên quan trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư dự án, thực hiện phân kỳ đầu tư; xác định cụ thể nguồn vốn ngân sách tỉnh trong nguồn hỗ trợ GPMB các dự án thuộc trung tâm hành chính huyện mới Kỳ Anh, ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, pháp luật liên quan; xây dựng dự án đảm bảo đưa 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện vào xử lý tại Trung tâm Hành chính công huyện.

UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra toàn bộ quá trình đầu tư dự án theo nội dung và các chỉ tiêu được phê duyệt nhằm đảm bảo mục tiêu và hiệu quả đầu tư; định kỳ báo cáo HĐND tỉnh.

Các ban HĐND tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, báo cáo HĐND tỉnh theo quy định pháp luật.

Theo Báo Hà Tĩnh Điện tử


Tin liên quan