Thường Trực huyện uỷ làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy xã Kỳ Thọ về thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Sáng ngày 7/9, Thường Trực Huyện ủy đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng ủy xã Kỳ Thọ để nghe và cho ý kiến về thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Dự buổi làm việc có các đồng chí Trần Đình Gia, TUV, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong ban Thường vụ Huyện ủy và trưởng các đoàn thể - chính trị xã hội huyện; văn phòng điều phối NTM huyện; các đồng chí thành viên Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo xã Kỳ Thọ; đại diện các phòng, ngành thuộc UBND huyện phụ trách tiêu chí, đơn vị được phân công đỡ đầu xã Kỳ Thọ.

Các đồng chí Chủ trì buổi làm việc

Đại biểu tham dự

Đ/c Dương Đình Hới, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Thọ  báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của năm 2019

Tại buổi làm việc lãnh đạo xã Kỳ Thọ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian còn lại của năm 2019. Hiện tại, xã Kỳ Thọ đánh giá đạt 15/20 tiêu chí, trong đó có 12 tiêu chí đạt chuẩn gồm: Diện; Giáo dục; nhà ở dân cư; Lao động và đào tạo; Văn hoá; Hộ nghèo; Hệ thống chính trị; Quốc phòng và an ninh; Thuỷ lợi; Tổ chức sản xuất; Thu nhập; Hạ tầng thương mại; 3 tiêu chí cơ bản đạt gồm: Quy hoạch; Giao thông; Y tế. 5 tiêu chí chưa đạt: Thông tin truyền thông; Trường học; Cơ sở vật chất văn hoá; Môi trường và ATTP; Khu dân cư mẫu, vườn mẫu. Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song còn gặp nhiều khó khăn, trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Đ/c Bùi Quang Hoàn, phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, trong đó khó khăn chủ yếu của Kỳ Thọ là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các ngành, đoàn thể xã chưa quyết liệt; cán bộ, chi ủy, chi bộ thôn còn lúng túng, chưa tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm chưa cao, còn nể nang, né tránh; nguồn kinh phí thực hiện còn nhiều khó khăn; nhân dân chưa thực sự vào cuộc...

Đ/c Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Bí thư huyện ủy, Trần Đình Gia nêu rõ: xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới Kỳ Thọ tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, chủ động phối hợp với các ngành để xuất phương án hỗ trợ để xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Rà soát lại khung kế hoạch sát thực tế, tập trung xử lý các tiêu chí chưa đạt và cơ bản đạt để hoàn thành các tiêu chí. Về các nhiệm vụ cụ thể phải xác định xây dựng NTM Kỳ Thọ trước mắt, yêu cầu lãnh đạo xã Kỳ Thọ thắt chặt kỷ cương hành chính tốt hơn về lề lối, tác phòng và giờ giấc làm việc, bố trí, điều phối các hoạt động cùng với chính quyền thực hiện tốt mọi nhiệm vụ; Đội ngũ cán bộ, công chức phải tinh thông, sâu về nghiệp vụ, nắm chắc chuyên môn, tập trung hoàn thành các tiêu chí, rà soát chi tiết đến từng tiểu tiêu chí, có điểm đầu nhưng không có điểm cuối, phải thường xuyên và liên tục. Các phòng ban chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Trong việc rà soát phải cụ thể nội dung các tiêu chí, phần công cán bộ xã phải bám sát địa bàn, tăng cường chỉ đạo các thôn, xóm  để tuyên truyền, vận động nhân dân, sắp xếp chỉnh trang lại các công trình, thực hiện các hạng mục theo kế hoạch đề ra, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí đưa Kỳ Thọ về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019./.


Thuý Nga, Anh Đức