Thông báo về việc tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử để chuyển đổi lên hệ thống mới đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc quản lý của Cơ quan thuế

11:25 10/05/2019
Thông báo về việc tạm dừng hệ thống khai, nộp thuế điện tử để chuyển đổi lên hệ thống mới đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã thuộc quản lý của Cơ quan thuế

Kính gửi: Doanh nghiệp, Hợp tác xã

Từ ngày 06/5/2019, Tổng cục Thuế dừng hệ thống khai thuế điện tử (iHTKK) và Nộp thuế điện tử (NTĐT) đối với các doanh nghiệp thuộc quản lý của Cơ quan thuế để chuyển đổi sang hệ thống mới Dịch vụ thuế điện tử (eTax). Bắt đầu từ ngày 07/5/2019, các doanh nghiệp trên sử dụng hệ thống eTax tại đường dẫn http://thuedientu.gdt.gov.vn thay thế cho hệ thống khai thuế (tại đường dẫn http://nhantokhai.gdt.gov.vn) và nộp thuế (tại đường dẫn http://nopthue.gdt.gov.vn) để thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Cách đăng nhập và sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax như sau ( Hệ thống hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Chrome ).

Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: 123456) tại website nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có: 123456) để sử dụng tất cả các dịch vụ: Khai thuế, Hoàn thuế, Nộp thuế, Tra cứu, Quản lý và phân quyền tài khoản, Hỏi đáp.

Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng). Cách thức phân quyền chi tiết quý vị có thể xem tài liệu và tải tại phần hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ: ftp://ftp.tct.vn/Program/TRIEN_KHAI/2019/eTax/DaoTaoEtaxDot 3

Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website: nhantokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: 567890), người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), nhập mật khẩu (là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử đã có là: 567890) để sử dụng dịch vụ: Khai thuế, Hoàn thuế, Tra cứu, Hỏi đáp.

Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng Đăng ký.

Người nộp thuế cần biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ: Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh, Khu trung tâm hành chính, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Bộ phận người nộp thuế có thể liên hệ: Đội Kê khai – kế toán thuế; Số điện thoại: 02393.721.805./.

Lưu ý : Các doanh nghiệp, Hợp tác xã khi đăng ký phải có một hộp thư cố định để trao đổi thông tin./.


Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh


Tin liên quan