Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tính đến ngày 10/7/2018)

16:51 13/08/2018
Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (tính đến ngày 10/7/2018)

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

​ Đến ngày 10/7/2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa điểm khai thác Địa chỉ đăng ký kinh doanh Số tiền nợ
1 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân Thôn Đức Lợi, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 1.884
2 Công ty CP đầu tư XD và KT mỏ Trường Thọ 3000437282 Xã Kỳ Tân Mỏ đá Trường Thọ, Xứ Động Đâm, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà tĩnh 987
3 Công ty CP Phát triển kinh tế tổng hợp Hoàng Sơn 3000410114 Xã Kỳ Tiến Xã Kỳ Tiến, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 106
4 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh 3000441232 Xã Kỳ Tân Mỏ đá Cơn Tria, Thôn Tân Thắng, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 4.504
5 Chi Nhánh Hà Tĩnh - Công Ty CP Khoáng Sản Xây Dựng Dầu Khí Nghệ An 2901276166-001 Xã Kỳ Tân Tổ dân phố 3, Phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 242
6 Công ty cổ phần xây dựng-TM tổng hợp Hoà Bình 3000380572 Xã Kỳ Tân Xã Kỳ Thư, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 243
7 Công ty TNHH sản xuất vật liệu xây dựng 36 3000440831 Xã Kỳ Tân 170 H.T.L Ông TP Hà Tĩnh 26
8 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Xã Kỳ Tân Mỏ đá Khe đá Dàn, Thôn Nam Xuân Sơn, Xã Kỳ Tân, Huyện Kỳ Anh, Tĩnh Hà Tĩnh 928
9 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lĩnh Cường Thịnh 3001119370 Xã Kỳ Tây Mỏ Đá Lòi Máng, Xã Kỳ Tây, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 1.536
10 Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Bắc Trung 3000824595 Xã Kỳ Bắc Xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 89
11 Doanh nghiệp tư nhân Hà An 3001135862 Xã Kỳ Bắc Xóm Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 137
12 Hợp tác xã Đức Quang 3000345786 Xã Kỳ Xuân Thôn Quang Trung, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh 459
Tổng cộng - 11.141


Tin liên quan