DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (TÍNH ĐẾN NGÀY 10/6/2019)

09:30 06/08/2019

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

(Tính đến ngày 10/6/2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tên Giám đốc Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 CÔNG TY TNHH THUẬT THỦY 3002103574 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Thuật 65
2 Doanh Nghiệp TN Dung Phú Hải 3001463126 Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Khoàn 80
3 Hợp Tác Xã May Mặc Thuận Phát 3001684911 Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Thị Thuận 80
4 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG HOÀNG PHƯƠNG 3002040109 Xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Dũng 101
5 Hợp tác xã Đức Quang 3000345786 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cao Nguyên 72
6 Doanh Nghiệp TN Xây Dựng - Dịch Vụ Tổng Hợp Châu Đoài 3000312332 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Phạm Thái Đoài 110
7 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Thành Trung 135
8 Công Ty TNHH Long Phát 3001324637 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Hùng Sơn 181
9 CÔNG TY TNHH MTV LÊ THU 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Thị Thu 199
10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG HỒNG 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Tường 248
11 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Hữu Công 316
12 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG & VẬN TẢI QUỐC CƯỜNG KỲ ANH 3001933212 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Quốc Cường 375
13 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đặng Minh Thản 1.055
14 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Gia Huy 3001682093 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quý 44
15 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP QUỐC KHÁNH 3002103278 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Thị Dung 18
16 Công ty TNHH xây dựng Quân Vũ 3000352536 Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Quân 13
17 Doanh Nghiệp TN Hoài Thanh - Kỳ Anh 3001658855 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Mạnh 7
17 Tổng cộng 3.099

Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh


Tin liên quan