DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP (TÍNH ĐẾN NGÀY 06/8/2019)

10:01 09/08/2019

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

(TÍNH ĐẾN NGÀY 06/8/2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tên Giám đốc Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Doanh Nghiệp TN Hoài Thanh - Kỳ Anh 3001658855 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Văn Mạnh 7
2 Công ty TNHH xây dựng Quân Vũ 3000352536 Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Quân 13
3 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP QUỐC KHÁNH 3002103278 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Thị Dung 16
4 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Gia Huy 3001682093 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quý 44
5 CÔNG TY TNHH THUẬT THỦY 3002103574 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Thuật 65
6 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Thành Trung 82
7 Công ty TNHH TM-XD Hải Đăng 3002103856 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Đình Hải 114
8 Doanh Nghiệp TN Xây Dựng - Dịch Vụ Tổng Hợp Châu Đoài 3000312332 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Phạm Thái Đoài 142
9 Công Ty TNHH Long Phát 3001324637 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Hùng Sơn 183
10 Doanh Nghiệp TN Dung Phú Hải 3001463126 Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Khoàn 205
11 CÔNG TY TNHH MTV LÊ THU 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Thị Thu 211
12 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG HỒNG 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Tường 252
13 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Hữu Công 316
14 CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG & VẬN TẢI QUỐC CƯỜNG KỲ ANH 3001933212 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Quốc Cường 381
15 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đặng Minh Thản 1.072
15 Tổng cộng 3.105

Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh


Tin liên quan