Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/7/2018)

16:54 13/08/2018
Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (tính đến ngày 10/7/2018)

CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

​ Đến ngày 10/7/2018

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Hợp tác xã Đức Quang 3000345786 Xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 326
2 Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Phương Uyên 3001930596 Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 91
3 Hợp Tác Xã May Mặc Thuận Phát 3001684911 Xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 74
4 Doanh Nghiệp TN Lê Thu 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 754
5 Công ty TNHH MTV Tường Hồng 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 280
6 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 141
7 Công ty CP TVXD và VT Quốc Cường Kỳ Anh 3001933212 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 355
8 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Mỏ Khe đá Dàn, Nam Xuân Sơn, Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh 518
9 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 1.000
10 Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Hà Tĩnh 3000441232 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh 2.467
10 Tổng cộng 6.006


Tin liên quan