Danh sách công khai thông tin tổ chức, doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền phạt, chậm nộp (Tính đến ngày 05/11/2019)

17:15 10/12/2019

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NỢ THUẾ, PHÍ, TIỀN PHẠT, CHẬM NỘP

(Tính đến ngày 05/11/2019)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Tên người nộp thuế Mã số thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Tên Giám đốc Tiền thuế, phí, tiền phạt và tiền chậm nộp
1 Doanh Nghiệp TN Hoa Uyên 3001581088 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Huy Thành 18
2 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP QUỐC KHÁNH 3002103278 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Thị Dung 19
3 Doanh nghiệp tư nhân Hoàn Nghi 3000377259 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đỗ Thị Hoàn 32
4 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Gia Huy 3001682093 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Thị Quý 47
5 CÔNG TY TNHH THUẬT THỦY 3002103574 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Thuật 60
6 Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Dịch Vụ Và Thương Mại Hùng Anh 3001922468 Xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Tô Mạnh Hùng 104
7 Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Trung Hiền 3001930483 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Thành Trung 114
8 Công Ty TNHH Long Phát 3001324637 Xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Võ Hùng Sơn 194
9 CÔNG TY TNHH MTV LÊ THU 3001905688 Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Thị Thu 236
10 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯỜNG HỒNG 3002022879 Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Lê Ngọc Tường 265
11 Doanh Nghiệp TN Dung Phú Hải 3001463126 Xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Nguyễn Tiến Khoàn 267
12 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Anh 3001277313 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Trần Hữu Công 317
13 Công Ty CP Đầu Tư  & Xây Dựng Hưng Thành Đạt 3001044340 Xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đặng Minh Thản 1.121
13 Tổng cộng 2.793

Chi cục Thuế Kỳ Anh


Tin liên quan