DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ

16:34 16/08/2018
DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ

CỤC THUẾ TỈNH TĨNH

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANH

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ

Đến ngày 10/8/2018

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Tiền thuế
1 3001226936 Phan Thị Yến Kỳ Phong Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; 1.386
2 3002044375 Lê Xuân Long Kỳ Phong Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; 1.800
3 8445594666 Trần Văn Triều Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.460
4 3002074098 Nguyễn Tiến Cương Kỳ Phong Hoạt động vui chơi giải trí khác; 5.970
5 3002042931 Dương Trường Sơn Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.250
6 3001134474 Lương Văn Lập Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.500
7 3001960840 Phan Công Đồng Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
8 3000102487 Hoàng văn Cường Kỳ Phong Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; 1.350
9 3001961643 Nguyễn Thị Oanh Kỳ Phong Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; 1.234
10 3001811863 Nguyễn Quốc Công Kỳ Phong Sản xuất kim loại; 2.798
11 8074025099 Lê Ngọc Quân Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.500
12 3002062529 Nguyễn Đình Thắng Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.000
13 3002084480 Phạm Văn Dương Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.890
14 8203441300 Phạm Văn Kiểu Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.450
15 8451583214 Phạm Đình Cảnh Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.600
16 3002044946 Nguyễn Văn Long Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
17 3002044985 Trần Văn Thắng Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.150
18 8203442093 Nguyễn Tiến Quyền Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.950
19 8207368316 Võ Văn Công Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.725
20 8427109243 Trần Quốc Cương Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.000
21 3002045040 Trần Văn Quì Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.700
22 3000956400 Nguyễn Văn Hiếu Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
23 3001655692 Nguyễn Văn Đức Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.400
24 3000434517 Nguyễn Đình Bang Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.755
25 3001809198 Cao Xuân Trị Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
26 3002046968 Vũ Văn Tài Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.550
27 3002047908 Trần Ánh Dương Kỳ Hợp Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.800
28 3000618514 Lê Văn Thông Kỳ Hợp Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.200
29 3002041568 Nguyễn Văn Xuân Kỳ Hợp Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
30 8037796142 Lê Văn Thụ Kỳ Lâm Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.000
31 3001812137 Trần Ngọc Sơn Kỳ Tiến Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.700
32 3002062906 Nguyễn Quốc Quế Kỳ Tiến Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 5.400
33 3002095612 Lê Minh Thành Kỳ Bắc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.550
34 8397716287 Hoàng Trọng Đức Kỳ Bắc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.050
35 8064021874 Dương Thành Trung Kỳ Sơn Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.134
36 3002096101 Nguyễn Thanh Nga Kỳ Sơn Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.880
37 3001979986 Lê Văn Hùng Kỳ Sơn Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
38 8095551582 Võ Xuân Dương Kỳ Thư Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.800
39 3001993282 Hoàng Ngọc Anh Kỳ Thư Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.400
40 3002031175 Trần Văn Tuấn Kỳ Thư Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; 2.268
41 3002062656 Hồ Thế Dũng Kỳ Thư Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.240
42 3000172935 Nguyễn Sông Hồng Kỳ Thư Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; 1.125
43 8201852016 Hoàng Công Anh Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.250
44 8201860715 Biện Hồng Việt Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.925
45 8365934902 Nguyễn Thị Hạnh Kỳ Đồng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.170
46 3002035620 Thái Việt Tình Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.250
47 8496997134 Đậu Xuân Hạnh Kỳ Đồng Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 1.750
48 8015241919 Nguyễn Văn Đức Kỳ Đồng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.500
49 8444692396 Trần Đình Luyên Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.250
50 3002038903 Hoàng Ngọc Anh Kỳ Đồng Bán buôn đồ uống; 2.079
51 3002062889 Hoàng Đình Toản Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
52 3002062896 Ngô Văn Quỳnh Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
53 3002095309 Nguyễn Văn Toàn Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.550
54 3002050241 Trần Thị Thiết Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.250
55 8334591229 Nguyễn Văn Diễn Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.250
56 8435712409 Nguyễn Tiến Tùng Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 5.000
57 3001972437 Lê Văn Dũng Kỳ Đồng Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 1.701
58 3000434806 Nguyễn Đình Tuệ Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.400
59 3001972067 Trần Đình Minh Kỳ Đồng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.700
60 3001389320 Nguyễn Thị Hằng Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.250
61 8201849140 Nguyễn Hữu Phú Kỳ Giang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.250
62 3002041889 Nguyễn Thành Luân Kỳ Giang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.250
63 3001651539 Nguyễn Quốc Trị Kỳ Giang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.250
64 3001396039 Nguyễn Tiến Lực Kỳ Giang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.000
65 3002041790 Nguyễn Văn Doanh Kỳ Thượng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.800
66 8228249454 Lê Hồng Phong Kỳ Thượng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.100
67 3002047400 Trương Quang Tài Kỳ Thượng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.200
68 3002041744 Lê Văn Bắc Kỳ Thượng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.200
69 8117773581 Nguyễn Đình Thạch Kỳ Đồng Vật liệu xây dựng 2.800
70 8203428451 Nguyễn Văn Hữu Kỳ Khang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.750
71 8364820525 Hoàng Văn Cảnh Kỳ Khang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
72 8203426951 Nguyễn Tiến Quân Kỳ Khang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.250
73 8203430531 Nguyễn Tiến Long Kỳ Khang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.000
74 8108229047 Hồ Văn Thái Kỳ Thọ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.400
75 3001817329 Hồ Quốc Huy Kỳ Thọ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
76 3002114632 Nguyễn Thị Tuyết Kỳ Thọ Ăn uống 1.150
77 8452776755 Nguyễn Văn Bền Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.610
78 8201833373 Nguyễn Văn Trung Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.760
79 8416651246 Nguyễn Văn Phức Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.550
80 8435463907 Trương Văn Xuyên Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.760
81 3002095228 Hà Văn Thành Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.760
82 3001994173 Hà Văn Trưởng Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.000
83 3001846390 Trần Xuân Dục Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.400
84 3002096052 Nguyễn Trọng Bốn Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.170
85 8198911188 Lê Văn Lỉnh Kỳ Tân Sản xuất kim loại; 1.500
86 8272543342 Nguyễn Văn Công Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
87 3001993476 Hàng Thiên Tấn Kỳ Tân Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; 1.512
88 8310284839 Phan Văn Tứ Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
89 3002049158 Hoàng Xuân Trung Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.250
90 3002096045 Nguyễn Đình Thăng Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
91 8110281051 Trương Đức Mai Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
92 3002049140 Hoàng Xuân Thảo Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
93 3001746406 Nguyễn Văn Linh Kỳ Tân Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 3.000
94 3001826718 Phạm Thị Ngọc Kỳ Tân Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 1.000
95 3000396075 Nhự Thị Hiếu Kỳ Tân Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; 5.116
96 3001796051 Nguyễn Hữu Ước Kỳ Hải Sản xuất cơ khí 2.835
97 3001975519 Nguyễn Xuân Lĩnh Kỳ Tân Sản xuất cơ khí 1.620
98 8099820691 Nguyễn Giang Trinh Kỳ Châu Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.000
99 8203436942 Nguyển Huy Hồng Kỳ Trung Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.975
100 3002047778 Hoàng Văn Sơn Kỳ Trung Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.000
101 3001970197 Nguyễn VĂn Hùng Kỳ Trung Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.050
102 3002089376 Dương Văn Thành Kỳ Văn Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.000
Tổng 217.758


Tin liên quan