DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ (TÍNH ĐẾN NGÀY 10/9/2018)

08:21 24/10/2018

DANH SÁCH CÔNG KHAI THÔNG TIN HỘ KINH DOANH NỢ THUẾ

(TÍNH ĐẾN NGÀY 10/9/2018)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ đăng ký kinh doanh Ngành nghề kinh doanh Tiền thuế
1 3002095612 Lê Minh Thành Kỳ Bắc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.550
2 8397716287 Hoàng Trọng Đức Kỳ Bắc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.050
3 8087276371 Trần Thị Thuận Kỳ Đồng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.050
4 8365934902 Nguyễn Thị Hạnh Kỳ Đồng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.365
5 3002035620 Thái Việt Tình Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.250
6 3002062864 Hoàng Đình Cường Kỳ Đồng Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; 1.050
7 8496997134 Đậu Xuân Hạnh Kỳ Đồng Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 1.750
8 3002050241 Trần Thị Thiết Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.250
9 8435712409 Nguyễn Tiến Tùng Kỳ Đồng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 5.000
10 3000434806 Nguyễn Đình Tuệ Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.400
11 3001972067 Trần Đình Minh Kỳ Đồng Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.700
12 3001389320 Nguyễn Thị Hằng Kỳ Đồng Hoạt động vui chơi giải trí khác; 1.250
13 3002041889 Nguyễn Thành Luân Kỳ Giang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.250
14 3002047908 Trần Ánh Dương Kỳ Hợp Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.400
15 3000618514 Lê Văn Thông Kỳ Hợp Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.200
16 8203428451 Nguyễn Văn Hữu Kỳ Khang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.750
17 8203430531 Nguyễn Tiến Long Kỳ Khang Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.000
18 8416651246 Nguyễn Văn Phức Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.550
19 3001994173 Hà Văn Trưởng Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 2.000
20 3001846390 Trần Xuân Dục Kỳ Lạc Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.400
21 3001226936 Phan Thị Yến Kỳ Phong Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác; 1.386
22 3002030894 Đinh Thị Phú Kỳ Phong Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 1.548
23 8445594666 Trần Văn Triều Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.460
24 3002074098 Nguyễn Tiến Cương Kỳ Phong Hoạt động vui chơi giải trí khác; 2.970
25 3002042931 Dương Trường Sơn Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 4.250
26 3001134474 Lương Văn Lập Kỳ Phong Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.500
27 3000102487 Hoàng văn Cường Kỳ Phong Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; 1.650
28 3000395000 Nguyễn Văn Sơn Kỳ Phong Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.050
29 3001961643 Nguyễn Thị Oanh Kỳ Phong Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh; 1.364
30 3001811863 Nguyễn Quốc Công Kỳ Phong Sản xuất kim loại; 2.798
31 3002096091 Phạm Thị Đoàn Kỳ Sơn Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.013
32 3002096052 Nguyễn Trọng Bốn Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.170
33 8198911188 Lê Văn Lỉnh Kỳ Tân Sản xuất kim loại; 2.000
34 3001993476 Hàng Thiên Tấn Kỳ Tân Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình; 1.890
35 3002072767 Đậu Xuân Phương Kỳ Tân Bán buôn đồ uống; 1.323
36 3002049158 Hoàng Xuân Trung Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
37 8110281051 Trương Đức Mai Kỳ Tân Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.500
38 3001746406 Nguyễn Văn Linh Kỳ Tân Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; 3.000
39 8451583214 Phạm Đình Cảnh Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.600
40 3002044946 Nguyễn Văn Long Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.250
41 8203442093 Nguyễn Tiến Quyền Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.950
42 8207368316 Võ Văn Công Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 5.670
43 8427109243 Trần Quốc Cương Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.000
44 3002045040 Trần Văn Quì Kỳ Tây Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.700
45 8108229047 Hồ Văn Thái Kỳ Thọ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.400
46 3001983365 Trần Công Sanh Kỳ Thọ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.100
47 8095551582 Võ Xuân Dương Kỳ Thư Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.800
48 3002031175 Trần Văn Tuấn Kỳ Thư Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; 2.646
49 3002062656 Hồ Thế Dũng Kỳ Thư Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 3.240
50 3002041744 Lê Văn Bắc Kỳ Thượng Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.200
51 8187165555 Sử Văn Dũng Kỳ Tiến Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu; 1.050
52 3002086336 Lê Văn Hoàn Kỳ Tiến Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp; 1.050
53 3001812137 Trần Ngọc Sơn Kỳ Tiến Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.700
54 8203436942 Nguyển Huy Hồng Kỳ Trung Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; 1.975
55 3002062906 Nguyễn Quốc Quế Kỳ Tiến Vận tải đường bộ khác 5.400
56 3001796051 Nguyễn Hữu Ước Kỳ Hải Hoạt động y tế dự phòng 2.835
57 3001975519 Nguyễn Xuân Lĩnh Kỳ Tân Vận tải đường bộ khác 1.620
Tổng 119.523

CHI CỤC THUẾ HUYỆN KỲ ANHTin liên quan