Xây dựng các mô hình kinh tế - việc làm quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

16:59 17/02/2017
  Năm 2013 Hội Nông dân huyện Kỳ Anh được UBND huyện giao là đơn vị chủ trì trong công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế điển hình góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Năm 2013 Hội Nông dân huyện Kỳ Anh được UBND huyện giao là đơn vị chủ trì trong công tác chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế điển hình góp phần đẩy nhanh tiến độ về đích trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.


Với vai trò là người khâu nối các chủ trương chính sách của Nhà nước đến từng hội viên, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà. Năm 2013, Hội Nông dân huyện tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình kinh tế điển hình như: Mô hình trồng nấm tại xã Kỳ Liên, mô hình chăn nuôi bò nhốt sinh sản tại xã Kỳ Trung, mô hình chăn nuôi lợn tập trung tại xã Kỳ Tân, mô hình cánh đồng mẫu tại xã Kỳ Đồng và xã Kỳ Phong.

Các xã viên HTX Kỳ Liên đang chuẩn bị treo nấm
Một trong những tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng Nông thôn mới là tạo việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo. Nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của hầu hết hội viên nông dân nằm trong vùng tái định cư Khu kinh tế Vũng Áng, là chuyển đổi nghề tạo thu nhập cho người lao động. Hội Nông dân huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện và UBND xã Kỳ Liên tiến hành khảo sát và xây dựng mô hình trồng nấm do Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Liên đứng ra đảm nhận.

Với nguồn nhân lực trên 30 xã viên, theo kế hoạch Hợp tác xã sẽ đảm nhiệm xây dựng mô hình trồng nấm với kinh phí đầu tư ban đầu lên tới trên 200 triệu đồng, tổng diện tích trên 200 m­ 2 dùng để trồng các loại giống nấm có giá trị dinh dưỡng cao như mộc nhĩ, nấm sò, nấm rơm hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho các thành viên trong hợp tác xã. Trước mắt, Trung tâm chuyển giao khoa học kỹ thuật Hà Tĩnh đã hỗ trợ 300 bịch giống nấm mộc nhĩ và toàn bộ khâu kỹ thuật chăm sóc đều được hướng dẫn miễn phí.
Để xây dựng thành công nông thôn mới, cần lắm những con người dám nghĩ dám làm như những hội viên nông dân xã Kỳ Liên, đây là bước đệm quan trọng để giúp các hộ dân nằm trong vùng tái định cư chuyển đổi “tư duy” lẫn chuyển đổi nghề trong việc phát triển kinh tế, góp phần giúp xã Kỳ Liên nói chung, huyện Kỳ Anh nói riêng đạt nhiều thành công trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Dương Anh


Tin liên quan