Xã Kỳ Xuân ra quân phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn xây dựng cánh đồng mẫu lớn

21:15 02/12/2021
Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2022, xã Kỳ Xuân vừa huy động nhân lực, máy móc ra quân phá bỏ bờ vùng, bở thửa tạo thành cánh đồng lớn tại thôn Quang Trung, với diện tích hơn 15 ha.

Từ sáng sớm, mọi nhân lực cũng như máy móc đã được xã huy động tập trung ra cánh đồng thuộc thôn Quang Trung để tiến hành phá bỏ bờ vùng, bờ thửa. Theo kế hoạch, năm 2022, xã Kỳ Xuân sẽ tiến hành phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn xây dựng cánh đồng lớn trên diện tích 15 ha, phá bỏ 170 thửa nhỏ để hình thành 23 ô thửa lớn.

Để tạo được sự đồng thuận của người dân, góp phần đưa chủ trương, chính sách của huyện vào cuộc sống, xã Kỳ Xuân đã thực hiện bài bản từ việc sớm xây dựng đề án, tổ chức họp lấy ý kiến Nhân dân. Ngoài chính sách của huyện, xã cũng đã ban hành cơ chế, chính sách riêng như: hỗ trợ các ca máy, cơ sở hạ tầng, cọc bê tông để cắm mốc, đường bê tông, hệ thống tưới tiêu đồng ruộng… tương đương 3,5 triệu đồng/ha.

Ông Nguyễn Đình Hào - Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân cho biết, việc phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn thuận tiện cho công tác chỉ đạo, triển khai sản xuất; từng bước thay đổi thói quen trong sản xuất nhỏ lẻ, gieo cấy truyền thống, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng nhất về giống, quy trình, sản phẩm, giảm chi phí và sức lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người dân.

Việc thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn đem lại lợi ích kinh tế và hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp như: khắc phục tình trạng manh mún ruộng sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung; cơ cấu giống hợp lý; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng quy trình; việc điều hành nước tưới và máy phục vụ cho làm đất, thu hoạch lúa thuận tiện giảm chi phí; từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất, tăng thu nhập cho người dân.


Huyền Trang


Tin liên quan