Xã Kỳ Xuân: Đại hội Hội nông dân xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

15:54 18/01/2018
Sáng 18/01, Hội Nông dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đại hội được Hội Nông dân huyện Kỳ Anh chọn làm đơn vị đại hội điểm. Dự đại hội có đại diện Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện Đoàn công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Xuân, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân 21 xã trong toàn huyện.

Sáng 18/01, Hội Nông dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh đã tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đại hội được Hội Nông dân huyện Kỳ Anh chọn làm đơn vị đại hội điểm. Dự  đại hội có đại diện Hội Nông dân tỉnh cùng các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Nguyễn Anh Phong, HUV, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Xuân, lãnh đạo Hội Nông dân huyện, Chủ tịch Hội Nông dân 21 xã trong toàn huyện.

Đại biểu tham dự Đại hội điểm Hội Nông dân xã Kỳ Xuân.

Đại biểu tham dự Đại hội điểm Hội Nông dân xã Kỳ Xuân.
Các đồng chí chủ trì Đại hội.

​Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2012-2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2018-2023.  Trong nhiệm kỳ 2012-2017, cán bộ hội viên Hội nông dân xã Kỳ Xuân đã đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội khóa VI đã đề ra. Các phong trào thi đua được chú trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xây dựng thành công xã nông thôn mới. Đồng thời,  thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và các chương trình trọng tâm của Hội. Công tác tuyên truyền được đổi mới về nội dung, hình thức, với 65 cuộc tuyên truyền cho trên 8 ngàn lượt cán bộ, hội viên trong nhiệm kỳ đã góp phần tích cực vào sự thay đổi, chuyển biến nhận thức của nông dân, hội viên, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Bà Dương Thị Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Kỳ Xuân khai mạc Đại hội

Trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội đã kết nạp được 125 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 1.131 hội viên, tăng 73 hội viên so với năm 2012, đạt tỷ lệ 85% hộ nông nghiệp, 53% số lo động nông thôn sinh hoạt trên 8 Chi hội và 20 phân hội. Để giúp hội viên phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình, hội nông dân xã Kỳ Xuân đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất như: Hỗ trợ vốn, cung ứng thiết bị vật tư nông nghiệp; hỗ trợ tiếp cận KHKT; hỗ trợ thông tin, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý.

Đại biểu tham dự Đại hội điểm Hội Nông dân xã Kỳ Xuân.

Bên cạnh đó,  Hội Nông dân xã Kỳ Xuân còn tín chấp vay vốn của NHCSXH , với tổng dư nợ là 14 tỷ 904 triệu đồng, đã giúp cho 364 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, nhiệm kỳ qua hội viên nông dân xã Kỳ Xuân đã vận động hiến 5930m2 đất, di dời 7,5km bờ rào, đóng góp 15.950 ngày công tương, xây dựng được 11 vườn mẫu, chỉnh trang 214 vườn hộ, 01 khu dân cư kiểu mẫu, 13,2 km đường giao thông nông thôn, trồng mới 1.350 cây xanh, xây dựng 8 đoạn đường nông dân tự quản sáng, xanh, sạch, đẹp…

Đại biểu tham dự Đại hội điểm Hội Nông dân xã Kỳ Xuân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Anh
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân xã Kỳ Xuân đưa ra mục tiêu: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện; nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, xứng đáng là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa. Tích cực áp dụng các tiến bộ KHKT, đưa các giống mới vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển CN, TTCN để chuyển dịch cơ cấu lo động nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn bền vững, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Kỳ Xuân nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu 07 đồng chí đi dự đại hội Hội Nông dân huyện sắp tới.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh cùng Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Anh
​ tặng hoa Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Kỳ Xuân nhiệm kỳ 2018-2023.


Hoàng Hạnh, Phạm Tuấn


Tin liên quan