Xã Kỳ Phong ra quân xây dựng cánh đồng lớn

08:53 07/12/2021
Với mục tiêu xây dựng mô hình sản xuất “cánh đồng mẫu lớn” nhằm thực hiện công tác liên kết từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, chiều ngày 6/12, người dân thôn Hà Phong (xã Kỳ Phong) háo hức ra quân phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn.
Xã Kỳ Phong ra quân xây dựng cánh đồng lớn

Hưởng thụ những chính sách thiết thực từ HĐND huyện, xã như: hỗ trợ 5 triệu đồng/ha, hỗ trợ 50% kinh phí mua giống lúa mới, 40% phân bón vào sản xuất… trong thời gian qua, việc phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ tại xã Kỳ Phong đã được triển khai tích cực, có hiệu quả cũng như được người dân đồng thuận, nhất trí cao.

Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp của xã, vụ xuân năm 2021, xã sẽ tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thôn Hà Phong trên diện tích 8ha, từ 55 thửa nhỏ hình thành nên 18 thửa lớn.

Cán bộ xã Kỳ Phong đồng hành, hướng dẫn cùng người dân phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn
xây dựng cánh đồng mẫu lớn

Việc thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ thành thửa lớn đem lại lợi ích kinh tế và hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp như: khắc phục tình trạng manh mún ruộng sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung; cơ cấu giống hợp lý; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng đúng quy trình; việc điều hành nước tưới và máy phục vụ làm đất, thu hoạch lúa thuận tiện giảm chi phí; từ đó nâng cao hiệu quả, năng suất, tăng thu nhập cho người dân.

Ông Võ Tiến Sửu - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong cho biết: “Triển khai phá bỏ bờ vùng bờ thửa nhỏ, tạo thành cánh đồng mẫu lớn là nhiệm vụ lâu dài, xuyên suốt của xã Kỳ Phong trong thời gian qua nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, lợi ích kinh tế, đưa đời sống của người dân ngày càng đi lên”.


Huyền Trang - Trung Anh


Tin liên quan