Xã Kỳ Hải ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và cải tạo ao hồ năm 2022

11:23 10/02/2022
Nhằm kịp thời khắc phục hệ thống kênh mương, thủy lợi nội đồng để phục vụ nuôi trồng thủy hải sản, sáng 10/2, xã Kỳ Hải tổ chức lễ phát động phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và cải tạo ao hồ năm 2022.
Xã Kỳ Hải ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng và cải tạo ao hồ năm 2022

Hoạt động đã thu hút đông đảo người dân tham gia, tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, xã đã chủ động chia lực lượng thành từng nhóm nhỏ, phân chia công việc phù hợp với từng thôn, đảm bảo hiệu quả.

Tại lễ ra quân, Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Thuận nhấn mạnh từ ngày 10 - 25/3/2022, các thôn sẽ đồng loạt ra quân làm thủy lợi, triển khai thực hiện vệ sinh đồng ruộng, nạo vét, tu sửa công trình thủy lợi nội đồng…

Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Đức Thuận phát động ra quân

Các thôn sẽ chủ động hoàn thành các nhiệm vụ đã được UBND xã phân công theo kế hoạch đã ban hành, đồng thời, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để kịp thời xuống giống nuôi trồng thủy sản, đảm bảo ổn định đời sống của Nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo người dân đã đồng loạt ra quân, phấn đấu hoàn thiện đổ bê tông 500m kênh; nạo vét 500m kênh; xử lý, nạo vét, cải tạo lòng hồ 2ha ao chứa lắng phục vụ nuôi trồng thủy hải sản.

Đồng thời, thực hiện duy tu, bảo dưỡng các hạng mục công trình như trạm bơm, cống tưới, tiêu, kênh tiêu; vệ sinh lòng ao hồ khi bước vào vụ sản xuất mới.


Huyền Trang


Tin liên quan