Vụ Hè Thu 2021 Kỳ Anh phấn đấu năng suất đạt trên 50 tạ /ha

09:56 29/05/2021
Chiều ngày 28/5, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Hè thu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Hè thu năm 2021

Theo kế hoạch, vụ Hè thu 2021 này, huyện Kỳ Anh sẽ đưa vào gieo cấy gieo cấy 4.443 ha lúa. Cơ cấu các giống chủ lực dưới 110 ngày, đã thích ứng rộng và ổn định trong sản xuất qua các năm gần đây như: XM12, PC6, Khang dân 18, HT1, RVT, Nếp các loại, BQ, Thiên ưu 8, BT09, Bắc hương 9. Mỗi xã lựa chọn 1-3 giống chủ lực để sản xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều giống trên 1 cánh đồng. Các giống triển vọng trong vụ Hè Thu tiếp tục đưa vào sản xuất quy mô phù hợp như ADI 28, VTNA6, QP5, TH8, Dự hương, Bắc hương 9, LP5, VRN20, HN6, DT39, ADI 168, Hương thơm Kinh Bắc. Đưa một số giống mới vào khảo nghiệm, sản xuất thử thực hiện theo quy định.Phấn đấu năng suất đạt năng suất 50,45 tạ/ha, sản lượng trên 22.414 tấn.

Đ/c Trần Bá Toàn, HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện phát biểu tại hội nghị

Nhận định thời tiết có những diễn biến phức tạp, nhất là hạn hán có khả năng xảy ra, huyện đã chỉ đạo các xã rà soát để xây dựng phương án chống hạn, tích nước, sử dụng nước của các hồ chứa hợp lý, đảm bảo cân đối đủ nước cho sản xuất. Bố trí cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ hợp lý đảm bảo sản xuất an toàn. Xây dựng cánh đồng mẫu và tiếp tục thực hiện phá bờ vùng, bờ thửa hình thành ô thửa lớn. Trên cơ sở kết quả phá bờ vùng, bờ thửa hình thành ô thửa lớn UBND huyện định hướng chỉ tiêu cánh đồng mẫu lúa thương phẩm trong vụ Hè Thu 2021 toàn huyện đạt trên 100ha, tập trung ở các Kỳ Giang, Kỳ Phú, Kỳ Tiến, Kỳ Đồng, Kỳ Bắc, Kỳ Khang, đồng thời căn cứ điều kiện thực tế của từng xã để lựa chọn cơ cấu giống lúa phù hợp, mỗi xã chọn 1-2 giống chủ lực.Quan tâm nâng phẩm cấp các giống trên địa bàn; xây dựng cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ tại Kỳ Phong, Kỳ Giang và có kế hoạch nhân ra diện rộng, hình thành sản phẩm gạo OCOP Kỳ Phong; Chuyển từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô tập trung, liền vùng. Hoàn thành gieo cấy trước ngày 10/6 và thu hoạch trước ngày 15/9.

Lãnh đạo Cty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thủy lợi nam Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị

Để vụ sản xuất Hè thu dành thắng lợi toàn diện, quan điểm chỉ đạo của UBND huyện Kỳ Anh là tiếp tục thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu. Chỉ đạo sản xuất với phương châm “ăn chắc”, né tránh thiên tai, chọn giống phù hợp, kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các vùng không chủ động nước, hạn chế diện tích ruộng bỏ hoang. Xây dựng 3-5 mô hình hợp tác liên kết cung ứng dịch vụ vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cầu các xã tập trung rà soát lại diện tích, đẩy nhanh tiến độ; tuyên truyền, phố biến và quán triệt nội dung về Đề án sản xuất Hè thu năm 2021. Tập trung vào các nội dung xây dựng các mô hình sản xuất liên kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đảm bảo lịch thời vụ. Tập trung chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc các loại hàng hóa vật tư nông nghiệp như: giống, phân bón, thuốc BVTV trước khi bước vào mùa vụ. Tiến hành rà soát, đánh giá cân đối khả năng nguồn nước ở các hồ chứa do Công ty quản lý, xây dựng kế hoạch tưới nước phục vụ sản xuất cụ thể cho các địa phương, nâng cấp, sữa chữa, nạo vét hệ thống kênh mương để tưới tiêu nước thuận lợi nhất. Cung cấp đủ nước và kịp thời cho sản xuất, hạn chế tình trạng thiếu nước xảy ra trên diện tích gieo cấy vào các thời kỳ xung yếu trong quá trình sinh trưởng, phát triển../


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan