Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Kỳ Anh: Tập huấn chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn xây dựng Nông thôn mới.

16:59 17/02/2017
  Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Kỳ Anh, trong các ngày từ 21 – 22/11, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện Kỳ Anh đã tổ chức 3 lớp tập huấn tại 3 cụm trong toàn huyện để triển khai cơ chế chính sách phát triển Nông nghiệp, Nông thôn và phương pháp lập đề án, dự toán kinh phí xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu cho đội ngũ Phó Chủ tịch UBND các xã phụ trách kinh tế; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Bí thư, Thôn trưởng các thôn, xóm và các hộ gia đình đang thực hiện mô hình trên địa bàn 21 xã trong toàn huyện.

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Kỳ Anh, trong các ngày từ 21 – 22/11, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới huyện Kỳ Anh đã tổ chức 3 lớp tập huấn tại 3 cụm trong toàn huyện để triển khai cơ chế chính sách phát triển Nông nghiệp, Nông thôn và phương pháp lập đề án, dự toán kinh phí xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu cho đội ngũ Phó Chủ tịch UBND các xã phụ trách kinh tế; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Bí thư, Thôn trưởng các thôn, xóm và các hộ gia đình đang thực hiện mô hình trên địa bàn 21 xã trong toàn huyện.

Trong thời gian 1 buổi, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kỳ Anh đã truyền đạt 2 nội dung chính;  Trong đó, nội dung thứ nhất giới thiệu về các cơ chế chính sách phát triển Nông nghiệp, Nông thôn theo Nghị quyết số 01/2016/NQ/HĐND ngày 05/8/2016 và quyết định số 6465/QĐ – UBND ngày 16/9/2016 như: Quy trình thực hiện hỗ trợ; Quy định về điều kiện, hồ sơ thủ tục; Tổ chức thực hiện; Các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt; Trách nhiệm của UBND các cấp, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh được Nhà nước hỗ trợ kinh phí.  Nội dung thứ hai là trình bày phương pháp lập đề án, dự toán kinh phí xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; giới thiệu bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu Nông thôn mới (Áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh) với các tiêu chí: Quy hoạch và thực hiện quy hoạch; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; môi trường, cảnh quan; thu nhập.

Lãnh đạo và chuyên viên phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Anh

tham dự lớp tập huấn.

Học viên tham dự lớp tập huấn

chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn xây dựng Nông thôn mới.

Đội ngũ chuyên viên phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Kỳ Anh

trực tiếp truyền đạt tại lớp tập huấn chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn xây dựng Nông thôn mới.

Mục đích lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ  ở cơ sở nắm vững các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn để từ đó tuyên truyền đến với người dân, giúp người dân tiếp cận gần hơn và đều được hưởng lợi từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện Kỳ Anh./.

Hoàng Hạnh, Trung Anh


Tin liên quan