UBND huyện Kỳ Anh: Triển khai một số nhiệm vụ về sản xuất nông nghiệp năm 2017.

16:59 17/02/2017
  Chiều ngày 30/12, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về sản xuất nông nghiệp trong năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bá Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm và cùng cấp Ủy Đảng chính quyền các địa phương và 17 Hợp Tác xã phát triển chăn nuôi trong toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Trọng - HUV – Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện chủ trì hội nghị.

Chiều ngày 30/12, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ về sản xuất nông nghiệp trong năm 2017. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Bá Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Quế Lâm và cùng cấp Ủy Đảng chính quyền các địa phương và 17 Hợp Tác xã phát triển chăn nuôi trong toàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Trọng - HUV – Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2016 vừa qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Kỳ Anh gặp  nhiều khó khăn, tình hình thời tiết diến biến phức tạp, ngay từ đầu vụ Xuân do ảnh hưởng rét đậm vào đầu vụ, giữa năm nắng hạn kéo dài, cuối năm mưa lũ lớn, dịch bệnh xuất hiện một số nơi trên địa bàn ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai 1 số nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai 1 số nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Đại biểu tham dự hội nghị triển khai 1 số nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Bên cạnh những khó khăn song với sự chỉ đạo quyết liệt đi sâu đi sát vào thực tế nên kết quả sản xuất về trồng trọt được mùa toàn diện. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.405,49 tỷ đồng, năng suất bình quân 48,7 tạ/ha, sản lượng 47.824 tấn, tăng 346 tấn so với năm 2015. Chăn nuôi gia súc, gia cầm không ngừng phát triển, tổng đàn trâu bò 26.749, đàn lợn có 49.826 con lợn. Có 18/21 xã đưa gia súc vào các cơ sở giết mổ tập trung. Lâm nghiệp diện tích trồng rừng đạt 115,75% kế hoạch, khai thác gỗ nguyên liệu đạt 103% kế hoạch kịp thời ứng phó và xử lý dứt điểm các tình huống cháy rừng xẩy ra. Tuy nhiên vẫn còn những yếu kém, chưa hoàn thành kế hoạch đặt ra.

Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện,

Lê Văn Trọng - HUV – Trưởng phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã triển khai 1 số đề án vụ Xuân năm 2017. Qua nhận định thời tiết và những thuận lợi khó khăn trong năm 2017 tiếp theo của ngành sản xuất Nông Nghiệp huyện đặt ra một số chỉ tiêu như về trồng trọt lúa: Diện tích lúa 5.501 ha, trong đó diện tích sản xuất lúa chất lượng, hàng hóa là 1.500 ha, năng suất đạt 51,68 tạ/ha, sản lượng 28.446 tấn......Đồng thời, nêu lên một số nhiệm vụ giải pháp cụ thể như; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung chuyển dịch cơ cấu giống, mùa vụ, cây trồng vật nuôi. Bố trí khung thời vụ linh hoạt, né tránh thời tiết bất thuận. Kiểm soát tốt cây trồng dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Tổ chức sản xuất tiêu thụ theo phương thức “ Cánh đồng lớn” và liên kết sản xuất. Tăng cường quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp. Nâng cao dịch vụ nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh

phát biểu  kết luận tại hội nghị triển khai Triển khai một số nhiệm vụ về sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đã triển khai Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Anh và giao chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017 gồm một số vấn đề như sau. Duy trì chế độ giao ban theo dõi nội dung công việc hàng tháng, bổ cứu các biện pháp tổ chức thực hiện. Cán bộ chuyện môn phải chịu trách nhiệm trực tiếp kết quả sản lượng, đăng ký các phương án giải pháp cụ thể, cải tạo vườn tạp. Tạo sản phẩm đặc thù của địa phương. Có phương pháp bảo tồn giống nòi cây đầu dòng “ Cây Quýt sáp vùng thượng huyện Kỳ Anh ”. Duy trì giống cho địa phương cánh đồng 1 giống có sự liên kết giữa người sản xuất. Tìm kiếm học hỏi kỹ thuật chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi./.

Trung Anh -Phạm Tuấn


Tin liên quan