UBND huyện Kỳ Anh: Tập huấn nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

15:24 30/06/2017
Sáng ngày 30/6, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Ngụ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Dương Thị Vân Anh – UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Sáng ngày 30/6, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Dự hội nghị có các đồng chí Bùi Ngụ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh; Dương Thị Vân Anh – UVBTV - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.
Đại biểu tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.
Đồng chí Ngô Đức Tiến- Chi Cục trưởng Chi Cục Thống kê huyện Kỳ Anh
khai mạc lớp tập huấn
nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 thu nhập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích: Đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các Bộ ngành, địa phương. Tính toán chi tiết thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tieeuToonrg sản phẩm trong nước(GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương(GRDP) năm 2016, các chỉ tiêu thống kê khác thuộc Hệ thống tài khoản quốc gia. Bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế, hành chính,sự nghiệp cho các cuộc điều tra chọn mẫu của ngành Thống kê, các Bộ, ngành và địa phương.

Các đối tượng, đơn vị điều tra bao gồm: Các cơ sở đang hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi loại hình kinh tế, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, thỏa mãn các điều kiện: Có địa điểm cố định trên lãnh thổ Việt Nam để trưực tiếp thực hiện hoặc quản lý, điều hành các hoạt độngt huộc các ngành kinh tế; Có chủ sở hữu và người đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động, có lao động chuyên nghiệp; Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh. Các đơn vị điều tra của Tổng điều ra được chia thành 4 khối: Khối doanh nghiệp; Khối hành chính, đơn vị sự nghiệp; Khối cá thể và khối tôn giáo.

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho đội ngũ điều tra viên những kiến thức cơ bản trong việc thu thập các thông tin ban đầu, thực hiện tốt nhiệm vụ trong quá trình điều tra..

Đồng chí Dương Thị Vân Anh- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện Kỳ Anh
phát biểu tại lớp tập huấn nghiệp vụ và phát động ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

Phát biểu tại lớp tập huấn đống chí Dương Thị Vân Anh – UVBTV- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Kỳ Anh yêu cầu các đồng chí học viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế của lớp tập huấn, chú ý tiếp thu đầy đủ nội dung các bài giảng, đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả cao./.


Thúy Nga, Trung Anh


Tin liên quan