UBND huyện Kỳ Anh: Tập huấn chương trình OCOP

17:51 06/04/2019
Sáng ngày 5/4. Tại xã Kỳ Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức chương trình tập huấn mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện; văn phòng NTM; các phòng ban chuyên môn; các tổ chức chính trị xã hội cùng Bí thư, chủ tịch, thôn trưởng của các xã trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Lê Văn Trọng HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp trực tiếp thuyết trình và hướng dẫn tại buổi tập huấn.

Sáng ngày 5/4. Tại xã Kỳ Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Anh đã tổ chức chương trình tập huấn mỗi xã một sản phẩm hay còn gọi là OCOP. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện; văn phòng NTM; các phòng ban chuyên môn; các tổ chức chính trị xã hội cùng Bí thư, chủ tịch, thôn trưởng của các xã trên địa bàn toàn huyện. Đồng chí Lê Văn Trọng HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp trực tiếp thuyết trình và hướng dẫn tại buổi tập huấn.

Đ/c  Phạm Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại chương trình tập huấn

Đại biểu tham dự

Mục tiêu tổng quát của Chương trình mỗi xã một sản phẩm là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Đây là chương trình có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống nhân dân.

Đ/c  Lê Văn Trọng HUV, Trưởng phòng Nông nghiệp trực tiếp thuyết trình và hướng dẫn tại buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn các thành phần tham gia được tiếp thu các nội dung chính như: Tổng quan về chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam, nông nghiệp 4.0; mục tiêu, nội dung cơ bản và hệ thống tổ chức của chương trình OCOP; các kết quả thành tựu thực hiện chương trình OCOP trên thế giới và Việt Nam; bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP; chương trình OCOP thường niên  gắn với xây dựng NTM.

Thông qua lớp tập huấn, các thành phần được tham gia sẽ xác định được vai trò mục tiêu của chương trình OCOP là gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp; chú trọng đào tạo nghề gắn với phát triển sản phẩm địa phương ./.


Anh Đức, Trung Anh


Tin liên quan