UBND huyện Kỳ Anh: Làm việc với xã Kỳ Xuân để kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

15:23 21/08/2017
UBND huyện Kỳ Anh vừa có buổi làm việc với xã Kỳ Xuân để kiểm tra thực tế và nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện 5 tháng cuối năm. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Đoàn Công tác chỉ đạo xã Kỳ Xuân. Trưởng các phòng; Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế -Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa- Thông tin, giáo dục và đào tạo, Tài nguyên - Môi trường, Lao động TBXH và Văn phòng Nông thôn mới.

UBND huyện Kỳ Anh vừa có buổi làm việc với xã Kỳ Xuân để kiểm tra thực tế và  nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện 5 tháng cuối năm. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện, các đồng chí thành viên Đoàn Công tác của huyện chỉ đạo xã  Kỳ Xuân. Trưởng các phòng; Nông nghiệp & PTNT, Kinh tế -Hạ tầng, Tài chính- Kế hoạch, Văn hóa- Thông tin, giáo dục và đào tạo, Tài nguyên Môi trường, Lao động TBXH  và Văn phòng Nông thôn mới.

Các đồng chí chủ trì buổi làm việc..

Sau khi đi kiểm tra thực tế, tại buổi làm việc, UBND xã Kỳ Xuân đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới 7 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 5 tháng cuối năm. Xã Kỳ Xuân là 1 trong những địa phương bị  ảnh hưởng sự cố môi trường biển, nên trong thời gian qua,  xã Kỳ Xuân vừa phải tập trung kê khai  đền bù, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tập trung chỉ đạo xây dựng  Nông thôn mới. Trong  7 tháng đầu năm 2017, xã Kỳ Xuân đã tập trung vào cuộc đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội, chỉnh trang vườn mẫu, xây dựng các tuyền đường trục xã trục thôn, trồng  thêm cây xanh , làm rãnh tiêu thoát nước hai bên đường, nâng cấp hệ thống đường điện nông thôn…....... Đến thời điểm này, qua rà soát, xã Kỳ Xuân mới chỉ đạt 8/20 tiêu chí Nông thôn mới.

Đồng chí Dương Xuân Phú, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND  xã Kỳ Xuân báo cáo
kết quả công tác xây dựng NTM 7  tháng đầu và nhiệm vụ 5 tháng còn lại của năm 2017

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện cũng như địa phương đã phát biểu tìm cách tháo gỡ những khó khăn thực hiện các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, nhất là các tiêu chí còn để phấn đấu về đích vào cuối năm 2017.

Đồng chí Lê Văn Trọng- HUV- Trưởng phòng NNPTNT  huyện Kỳ Anh
phát biểu đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.
Đại diện các thôn, xóm ở xã Kỳ Xuân phát biểu tại buổi làm việc...
Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh phát biểu tại buổi làm việc
với xã Kỳ Xuân về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh đề nghị xã Kỳ Xuân cần chú trọng quá trình xây dựng nông thôn mới, chọn giống cây trồng phù hợp chất đất để trồng tại địa phương, tập trung vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng nếp sống  cho người dân, tạo điểm nhấn cảnh quan và và môi trường nhằm phục vu đời sống bà con nhân dân để khai thác tiềm năng phát triển du lịch biển.

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kết luận tại buổi làm việc
về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở xã Kỳ Xuân.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh  ghi nhận một số kết quả mà Kỳ Xuân đạt được trong phong trào xây dựng Nông thôn mới trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện nhấn mạnh 1 số nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền  đặt ra  đó là đội ngũ cán bộ xã cần phấn đấu nhiều hơn, nắm rõ hơn về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương thức làm việc. Cụ thể hóa các chủ trương, chính sách trong lãnh đạo chỉ đạo, chỉ đạo để trách tình trạng triển khai các chủ trương, chính sách còn mang tính chung chung, lúng túng trong cách làm. Triển khai trồng thêm cây xanh tại 1 số tuyến đường mẫu, tạo điểm nhấn hướng tới xã NTM để thu hút du lịch, cần cụ thể rà soát từng tiêu chí, tăng cường huy động sức dân, hoàn thành những tiêu chí nhỏ, xây dựng quy hoạch những tiêu chí khó. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện giao cho các phòng phụ trách tiêu chí cần bám sát hướng dẫn cho xã và chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện uỷ, quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và khai thác thủy hải sản, hoàn thành 21 tiêu chí trước tháng 10 năm 2017./.


Trung Anh


Tin liên quan