UBND Huyện Kỳ Anh: Họp nghe báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định, trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường biển và triển khai biện pháp thực hiện tiếp theo.

12:15 05/04/2017
Chiều ngày 4/4, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp nghe báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định, trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường biển và triển khai biện pháp thực hiện tiếp theo. Dự họp có các thành viên Hội đồng thẩm định huyện theo QĐ số 5848 và Tổ công tác theo thông báo 02 cùng các đồng chí Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách, tổng hợp về công tác thẩm định, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường ở các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Hải, Kỳ Thư và Kỳ Thọ. Các đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 4/4, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức họp nghe báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định, trả tiền bồi thường thiệt hại cho người dân do sự cố môi trường biển và triển khai biện pháp thực hiện tiếp theo. Dự họp có các thành viên Hội đồng thẩm định huyện theo QĐ số 5848 và Tổ công tác theo thông báo 02 cùng các đồng chí Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách, tổng hợp về công tác thẩm định, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường ở các xã Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Hải, Kỳ Thư và Kỳ Thọ. Các đồng chí  Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện; Nguyễn Tiến Hùng- UVBTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch UBND  huyện chủ trì cuộc họp.

UBND Huyện Kỳ Anh họp nghe báo cáo kết quả đánh giá, thẩm định, trả tiền bồi thường thiệt hại
cho người dân do sự cố môi trường biển và triển khai biện pháp thực hiện tiếp theo.
Các đồng chí chủ trì cuộc họp.
Đại biểu tham dự họp.

Theo báo cáo của Hội đồng đánh giá, thẩm định, trả tiền bồi thường cho người dân thiệt hại do sự cố môi trường biển huyện Kỳ Anh; Thực hiện các văn bản 6851, 7433 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn... đến ngày 19/3/2017, huyện Kỳ Anh đã chi trả kinh phí bồi thường cho 3.089 đối tượng với  tổng kinh phí bồi thường đã chi trả 122,078 tỷ đồng. Trong đó, có 1.577 đối tượng là chủ tàu/ thuyền và lao động làm thuê trên tàu/ thuyền, 317 đối tượng nuôi trồng thủy sản, 366 đối tượng khai thác thủy sản giải đơn và 829 đối tượng lao động mất thu nhập khác như kinh doanh hải sản, sơ chế, chế biến, hậu cần nghề cá…. Còn lại chưa thực hiện đó là các đối tượng xã đề nghị, huyện chưa thẩm định có 176 đối tượng nguyên nhân do thiếu sót về hồ sơ, do đi nước ngoài nên không trực tiếp kê khai..  Đối tượng huyện đề nghị nhưng UBND  tỉnh chưa thẩm định là 156 đối tượng chủ yếu là chủ tàu/thuyền, lao động làm thuê nguyên nhân do đi nước ngoài, giao người thân kê khai, 95 đối tượng khai thác thủy sản giản đơn, đối tượng lao động trong các nhà hàng ven biển, chủ cửa hàng buôn bán ngư cụ… do trước đây chưa có đơn giá cho các đối tượng này nên để lại chưa áp giá đền bù và 275 đối tượng với 7,738 tỷ đồng đã được UBND  tỉnh phê duyệt do phần lớn đi xuất khẩu lao động hoặc chưa có giấy ủy quyền theo đúng quy định để thực hiện chi trả. Ngay sau có công văn số 9723 của Bộ NN&PTNT, đến nay, đã có 3/7 xã là Kỳ Khang, Kỳ Phú và Kỳ Hải đã kê khai. Riêng các xã Kỳ Xuân, Kỳ Thọ, Kỳ Thư và Kỳ Văn đề nghị không đánh giá theo Công văn 9723 vì trên địa bàn không có các đối tượng này.

Bên cạnh những kết quả đạt được,  tại cuộc họp, các đại biểu đã nêu lên những khó khăn cần được tháo gỡ đó là hiện nay còn lúng túng chưa thẩm định, chi trả  được cho các đối tượng đi nước ngoài, các đối tượng thu mua thủy sản, kinh doanh dịch vụ nhà hàng các xã cửa sông, theo văn bản 7433 thuộc đối tượng được kê khai nhưng theo QĐ 1880 của Thủ tướng thì phải có hộ khẩu tại các xã ven biển…..đặc biệt có lao động dưới 15 tuổi vì hoản cảnh gia đình phải bỏ học, trở thành lao động chính nuôi cả gia đình…..

Đồng chí Bùi Quang Hoàn- Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh kết luận tại cuộc họp....

Sau khi nghe các địa phương phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Quang Hoàn –Chủ Tịch UBND  huyện Kỳ Anh đánh giá cao sự nổ lực của các địa phương trong việc thẩm định, chi trả tiền bồi thường cho người dân sau sự cố môi trường biển. Đến thời điểm này, việc thẩm định chi trả cơ bản đạt tiến độ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Do thời gian không nhiều, công việc không lớn nhưng còn khó khăn, đòi hỏi phải nổ lực trong công tác thống kê, đánh giá, thẩm định, phê duyệt chỉ trả tiền cho các đối tượng. Đồng chí Chủ tịch UBND  huyện Kỳ Anh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các đối tượng thuộc văn bản 6851 và văn bản 7433 để hoàn thành trước ngày 10/4. Trong đó, xác định đúng đối tượng, khách quan, dân chủ và có tính lô gíc, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân trên cơ sở tuân thủ theo pháp luật. Đối với các đối tượng theo văn bản 6851, những đối tượng chưa rõ cần tập trung rà soát, thống kê và chốt số liệu, đề nghị các xã rà soát các đối tượng đã phê duyệt, đã chi trả nhưng sai đối tượng. Đối với các đối tượng theo CV 9723 đây là đối tượng khó đề nghị trên cơ sở đề xuất của thôn, xóm, đề nghị UBND các xã lập danh sách trích ngang, UBND các xã và cán bộ phụ trách rà soát danh sách theo từng nhóm đối tượng và sau đó Hội đồng xác định thiệt hại của xã họp và có sự tham gia của  cán bộ UBND huyện, cán bộ thôn rà soát tổng thể phân tích từng trường hợp, soát xét, thống nhất danh sách để thăm dò điều tra các đối tượng, chốt số liệu các đối tượng và niên yết công khai. Đồng thời, tổ chức điều tra xã hội học và gặp từng đối tượng để xác định thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo tính khách quan, chi trả đúng đối tượng./.


Mạnh Hải, Trung Anh


Tin liên quan