UBND huyện Kỳ Anh: Bổ cứu sản xuất vụ Đông và triển khai vùng trồng sắn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Kỳ Sơn.

15:29 07/11/2017
UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Đông và triển khai vùng trồng sắn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Kỳ Sơn. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo và cán bộ phòng NNPTNT huyện, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện cùng đội ngũ cán bột cốt cán, Bí thư, thôn trưởng ở các xã Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Tây, Kỳ Hợp, Kỳ Trung và Kỳ Tân và lãnh đạo Công ty TNHH- DV Thành Mỹ Phát ở xã Kỳ Sơn. Các đồng chí Phạm Văn Dũng

UBND huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Đông và triển khai vùng trồng sắn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Kỳ Sơn. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Vân Anh, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND  huyện, lãnh đạo và cán bộ phòng NNPTNT  huyện, Trung tâm ứng dụng KHKT  và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện cùng đội ngũ cán bột cốt cán, Bí thư, thôn trưởng ở các xã  Kỳ Lâm, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Tây, Kỳ Hợp, Kỳ Trung và Kỳ Tân  và lãnh đạo Công ty TNHH- DV Thành Mỹ Phát ở xã Kỳ Sơn.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo phòng NNPTNT  huyện báo cáo một số kết quả bước đầu triển khai sản xuất vụ Đông năm 2017, những khó khăn và nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện Kỳ Anh phát biểu tại hội nghị bổ cứu sản xuất vụ Đông
và triển khai vùng trồng sắn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Kỳ Sơn.

Cũng tại hội nghị, Công ty TNHH TM-DV Thành Mỹ Phát ở xã Kỳ Sơn  đã báo cáo chính sách đầu tư phát triển vùng nguyên liệu sắn vụ sản xuất 2017-2018. Theo kế hoạch để đáp ứng nguyên liệu cho công suất chế biến hiện tại 200 tấn tinh bột/ngày, 27.000 tấn tinh bột/năm. Nhà máy có kế hoạch xây dựng vùng nguyên liệu sắn năm 2018- 2019 với 4.000 ha, phấn đấu năng suất bình quân 28-30 tấn/ha. Với các đối tượng đầu tư  đó là các vùng quy hoạch nguyên liệu, đối với hộ gia đình từ 1 ha trở lên, thôn, xóm có diện tích 5 ha trở lên. Tại các địa bàn ngoài vùng quy hoạch, hộ gia đình 2 ha trở lên, thôn, xóm từ 7 ha trở lên. Hình thức và định mức đầu tư, nhà máy đầu tư sắn giống: 100 bó/ha cùng với các chính sách giá thu mua sắn cho bà con nông dân….Đồng thời, hướng dẫn người dân canh tác, chăm sóc, thu hoạch sắn đúng quy trình kỷ thuật, phấn đấu từ vụ  trồng sắn 2019-2020, năng suất bình quân đạt trên 35 tấn/ha.

Lãnh đạo Công ty TNHH TM-DV Thành Mỹ Phát phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo, đại biểu tham dự họp đã  phát biểu ý kiến đề xuất những giải pháp trong xây dựng vùng nguyên liệu sắn cho Công ty TNHH TM-DV Thành Mỹ Phát trong vụ sản xuất năm 2017-2018. Việc mở rộng diện tích sắn là cần thiết góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sắn góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân trồng sắn, giúp người trồng sắn ổn định cuộc sống gắn bó với cây sắn trên địa bàn các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh./.


Mạnh Hải, Phạm Tuấn


Tin liên quan