Trường Chính trị Trần Phú: Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2016 tại huyện Kỳ Anh.

16:59 17/02/2017
  Sáng ngày 22/11, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Kỳ Anh phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn mới năm 2016. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; Nguyễn Viết Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Sáng ngày 22/11, Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện Kỳ Anh phối hợp với Trường Chính trị Trần Phú tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn mới năm 2016. Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú; Nguyễn Viết Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Tham gia lớp tập huấn, có 69 học viên là cán bộ phụ trách xây dựng Nông thôn mới thuộc 21 xã trên địa bàn toàn huyện.

Trường Chính trị Trần Phú: Khai mạc lớp bồi dưỡng

cán bộ xây dựng nông thôn mới năm 2016 tại huyện Kỳ Anh.

Các học viên tham gia  lớp bồi dưỡng

cán bộ xây dựng Nông thôn mới năm 2016 tại huyện Kỳ Anh.

Đồng chí Đinh Quốc Thị- Hiệu trưởng Trường Chính trị Trần Phú khai mạc

lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn mới năm 2016 tại huyện Kỳ Anh.

Trong thời gian 4 ngày từ 22- 25/11, các học viên sẽ được tiếp thu 9 chuyên đề về một số kết quả nổi bật, bài học kinh nghiệm sau 6 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Quan điểm, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới; Quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu  xây dựng Nông thôn mới; Hướng dẫn, thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới; Bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới; Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng Nông thôn mới; Thực hiện tiêu chí “an ninh, trật tự xã hội” trong xây dựng Nông thôn mới; Tư vấn hướng dẫn xây dựng mô hình liên kết sản xuất kinh doanh…

Đồng chí Nguyễn Viết Trường -Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh

phát biểu tại lớp lớp bồi dưỡng cán bộ xây dựng Nông thôn mới năm 2016 .

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Viết Trường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh yêu cầu học viên tham gia lớp tập huấn phải nghiêm túc chấp hành tốt mọi nội quy, quy chế của lớp học, tập trung nghiên cứu tài liệu, chú ý lắng nghe những kiến thức cơ bản được đúc rút từ thực tiễn và vận dụng các kiến thức từ lý thuyết trở thành việc làm cụ thể tại từng địa phương thôn xóm, nơi mình công tác. Qua lớp tập huấn, là điều kiện và cơ hội để mọi người cùng nhau trao đổi, thảo luận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại địa phương, trên cơ sở đó từng bước tìm cách để tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai xây dựng Nông thôn mới, đồng thời, vận dụng kiến thức đã được học vào quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị mình./.

Thúy Nga- Anh Đức


Tin liên quan