Triển khai đề án sản xuất vụ Xuân 2021

21:02 19/12/2020
Chiều ngày 18/12, UBND huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ Xuân năm 2021. Với quan điểm phá bờ thửa nhỏ, hình thành bờ thửa lớn xây dựng cánh đồng có diện tích lớn sản xuất một giống. Các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Bá Toàn, Trưởng phòng NN và PTNT; Phan Công Toàn giám đốc trung tâm UDBVCTVN huyện chủ trì hội nghị.

Đ/c Trần Bá Toàn, Trưởng phòng NN và PTNT huyện khai mạc hội nghị

Đại biểu tham dự

Xác định vụ Xuân có vai trò quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của huyện. Lấy giá trị thu nhập làm tư tưởng chỉ đạo nhằm mục đích nâng chỉ số tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp. Chuyển dịch cơ bản nội bộ cơ cấu giống theo hướng tăng diện tích giống chất lượng cao, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong trồng trọt. Triển khai mô hình phá bờ thửa nhỏ xây dựng cánh đồng có diện tích lớn 34 cánh đồng với tổng diện tích 273,3 ha. Triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa cánh đồng một giống ở các xã trọng điểm lúa như Kỳ Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Văn… Mở rộng diện tích cánh đồng lúa hữu cơ ở 2 xã Kỳ Phong, Kỳ Giang. Quan tâm nâng phẩm cấp các giống trên địa bàn, hoàn thành hồ sơ công nhận cánh đồng sản xuất lúa hữu cơ thôn Hà Phong - Kỳ Phong và thôn Tân Phong - Kỳ Giang và có kế hoạch nhân ra diện rộng, hình thành sản phẩm gạo OCOP Kỳ Phong, Kỳ Giang

Theo đó, vụ Xuân 2021 huyện Kỳ Anh dự kiến gieo cấy từ ngày 05 đến 10/1 với 3 khung thời vụ cho các loại giống lúa khác nhau, hoàn thành muộn nhất ngày 05/2. Vụ Xuân 2021, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 5.429,4 ha lúa, cơ cấu các loại giống có triển vọng, tiềm năng về năng suất, chất lượng như: ADI 168, ADI 28, BT09, RVT, BQ, LP5, QP5, DQ11, VNR20, TH8, Dự Hương 8, Đài thơm 8, Lam sơn 8, VTNA6, Bắc Hương 9, TBR279, DT39. Cùng với cây lúa huyện phấn đấu gieo trồng 1.100 ha lạc; 500 ha rau; trên 75 ha đậu;  Ngô lấy hạt 111 ha; Khoai lang 195 ha; Mở rộng diện tích trồng sắn lên 1.470 ha, ở các xã Kỳ Văn, Kỳ Tân, Lâm Hợp, Kỳ Thượng, Kỳ Sơn, Kỳ Lạc, Kỳ Tây, Kỳ Trung. Về chăn nuôi, tập trung phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm theo hướng gia trại, trang trại ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học đi đôi với đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh. Để đạt mục tiêu sản lượng lương thực vụ xuân 2021 đạt trên 28.257 tấn, các xã cũng cần chỉ đạo bố trí các giống thích hợp, gieo cấy đúng lịch thời vụ, đồng thời có các biện pháp phòng các loại sâu bệnh có thể gây hại. Đối với công tác tiêm phòng Triển khai, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho gia súc, gia cầm. Để đưa vụ Xuân giành thắng lợi, các phòng, ban, ngành liên quan của UBND huyện xây dựng các phương án, kế hoạch, phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự quyết tâm cao trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; nội dung tuyên truyền tập trung vào Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2021và triển khai mô hình phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn, cánh đồng lớn trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2021, Chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và triển khai, thực hiện Đề án sản xuất vụ Xuân 2021 thực sự hiệu quả. Tập huấn hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Chỉ đạo bà con nông dân sản xuất vu xuân, tiêm phòng gia súc vụ thu đạt kế hoạch, thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp sản xuất vụ Xuân 2021.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thanh Hải đề nghị các hòng chuyên môn tham mưu đồng bộ các giải pháp đảm bảo năng suất, chất lượng các loại cây trồng, nhân rộng mô hình điển hình sản xuất theo hướng sản phẩm an toàn. Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện công tác chuyển giao khoa học kỷ thuật, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tổ chức tập huấn đến tận hộ dân; khuyến cáo, hỗ trợ nông dân sử dụng các dịch vụ về giống, vật tư, thuốc.. đảm bảo chất lượng. Các địa phương căn cứ vào tình hìn thực tế chủ động xây dựng phương án sản xuất đảm bảo năng suât, chất lượng, giá trị kinh tế cao trên đơn vị diện tích./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan