Thường trực Huyện ủy làm việc để nghe và cho ý kiến về phương án chi tiết xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023

21:49 21/11/2022
Chiều ngày 21/11/2022, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc làm việc để nghe và cho ý kiến về phương án chi tiết thực hiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đại biểu tham dự

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thanh Hải, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện các phòng, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Hồ Huy Thành, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Đại biểu thảo luận

Đ/c Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các phòng, ngành phát biểu làm rõ những tiềm năng, thế mạnh; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện Kỳ Anh; cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của huyện; đề xuất các giải pháp để huyện phát triển nhanh và bền vững. Theo đó, các đại biểu cho rằng, cần thực hiện tốt công tác xây dựng quy hoạch; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng, làm giao thông nông thôn; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, chế biến thủy hải sản; thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh; xử lý vệ sinh môi trường, thu gom rác thải….

Đ/c Trần Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành nhấn mạnh mục tiêu xây dựng huyện đạt nông thôn mới vào năm 2023 là nhiệm vụ quan trọng cần sự vào cuộc hết sức quyết liệt và có sự đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; cần tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thành, xác định rõ nguyên nhân để chỉ đạo thực hiện. Đối với những chỉ tiêu, tiêu chí đã có lộ trình đặt ra cần quyết liệt thực hiện. Huy động nhân lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình thuộc tiêu chí chương trình nông thôn mới; tăng cường giám sát chất lượng các công trình, phát hiện bất cập để điều chỉnh kịp thời cho phù hợp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, liên kết trong sản xuất; thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Quan tâm đến tiêu chí giảm nghèo; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; tập trung hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã theo dõi, phát hiện các vướng mắc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thành mục tiêu đặt ra. Tiếp tục quan tâm thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt huyện nông thôn mới vào năm 2023./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan