Tập huấn kiến thức quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm và thủy sản.

08:42 17/08/2018
Sáng ngày 17/8, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm và thủy sản cho các hộ sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng NNPTNT huyện, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện.

Sáng ngày 17/8, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức lớp tập huấn kiến thức quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm và thủy sản cho các hộ sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện. Dự lớp tập huấn có  đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh cùng lãnh đạo, cán bộ chuyên môn phòng NNPTNT  huyện, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện.

Toàn cảnh lớp tập huấn..

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các đồng chí cán bộ chuyên môn Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh truyền đạt các nội dung như: Các văn bản pháp luật quy định về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản; kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản…

Đồng chí Lê Văn Trọng, Trưởng Phòng NNPTNT  huyện Kỳ Anh phát biểu tại khai mạc lớp tập huấn

Qua lớp tập huấn đã cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ các cơ quan phụ trách nông nghiệp, lãnh đạo, cán bộ chuyên môn ở các xã đối với công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản, góp phần tham mưu cho UBND các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản./.


Mạnh Hải- Phạm Tuấn


Tin liên quan