Kỳ Tân tổ chức lễ ra quân phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn

13:56 25/11/2022
Sáng ngày 25/11/2022, xã Kỳ Tân tổ chức lễ ra quân phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05/01/2021 của HĐND huyện về việc thông qua một số chính sách thực hiện Đề án khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023.

Đ/c Hoàng Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân khai mạc lễ phát động

Đại biểu và bà con nhân dân cùng tham dự

Vụ xuân năm 2023, Kỳ Tân lựa chọn thôn Xuân Dục tổ chức ra quân phá ô thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn. Thôn Xuân Dục có 149 thửa, trên diện tích 8,4ha, của 135 hộ; sau khi thực hiện chuyển đổi, ghép thửa còn 21 thửa lớn, với diện tích 8,4ha, đảm bảo thuận canh, thuận cư, diện tích của mỗi hộ gia đình được tập trung đưa về một thửa. Trung bình mỗi thửa lớn sau khi tích tụ có từ 6 - 10 hộ sản xuất trên một thửa.

Việc phá bờ vùng, bờ thửa, hình thành các cánh đồng mẫu lớn nhằm tạo ra các thửa ruộng lớn bằng phẳng, đồng nhất; có hệ thống tưới tiêu khoa học, hợp lý. Hình thành vùng chuyên canh sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi trong canh tác, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, tưới tiêu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa; giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và tăng thu nhập cho người nông dân. Từng bước thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chuyển giao khoa học công nghệ, liên kết sản xuất với các hộ nông dân, THT, HTX, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững. Việc triển khai phải được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Đây là cuộc vận động sâu rộng nhằm đổi mới về tư duy, nhận thức, cách làm trong cán bộ và Nhân dân, đảm bảo thực chất, bền vững lâu dài, tránh hình thức, đối phó, tranh thủ chính sách hỗ trợ.

Ngay sau lễ ra quân, bà con nhân dân thôn Xuân Dục đã xuống đồng san gạt, phá các bờ thửa để tích tụ, chỉnh trang đồng ruộng, tập trung đất trên thực địa theo sơ đồ quy hoạch, gắn với làm thủy lợi nội đồng và vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân 2023 giành thắng lợi./.


Thúy Nga-Anh Đức


Tin liên quan