Kỳ sơn trồng trên 150 ha sắn nguyên liệu

08:37 19/02/2021
Sau những ngày đầu Xuân mới Tân Sửu 2021, bà con nông dân xã Kỳ Sơn đã tập trung ra đồng trồng sắn nguyên liệu. Theo kế hoạch vụ Xuân năm nay, xã Kỳ Sơn sẽ trồng trên 150 ha sắn nguyên liệu, với loại giống sắn mới KM 94, đến thời điểm này các hộ đã trồng được gần 40% diện tích.

Trong những năm qua, cây sắn đã góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm và ổn định đời sống cho nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Kỳ Sơn, đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc phát triển vùng nguyên liệu sắn ở Kỳ Sơn trong những năm qua và hiện nay đang gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình biến đổi khí hậu và thực trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ; đất canh tác trồng cây sắn ngày càng bạc màu, nông dân ít chú trọng đến biện pháp luân canh, xen canh, bổ sung nguồn dinh dưỡng cho đất; việc sản xuất cây sắn theo hướng hữu cơ, bền vững và theo chuỗi giá trị gia tăng chưa được phát triển mạnh và thực trạng về đầu ra cho cây sắn cũng chưa được ổn định… nên một số hộ dân cũng chưa thật chú trọng đầu tư.

Mặc dù vậy, xã Kỳ Sơn đã chỉ đạo, vận động các hộ trồng sắnthực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển vùng nguyên liệu sắn trên địa bàn xã theo chuỗi giá trị gia tăng và phát triển bền vững; kết nối với các đơn vị về phương thức thu mua, đảm bảo trật tự, an toàn, hài hòa lợi ích của người trồng sắn và nhà máy thu mua, chế biến tinh bột sắn trên địa bàn xã; tăng cường công tác khuyến nông, tuyên truyền phổ biến cho nông dân thực hiện đồng bộ quy trình thâm canh sắn bền vững; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong khâu giống và kỹ thuật thâm canh để nâng cao năng suất, chất lượng tinh bột sắn../.


Thúy Nga


Tin liên quan