Kỳ Anh năng suất lúa Xuân 2020 ước đạt trên 50 tạ/ha.

08:01 05/05/2020
Vụ Xuân năm 2020 này, huyện Kỳ Anh đưa vào gieo cấy gần 5.500 ha lúa. Cơ cấu các loại giống chủ lực như: Xuân Mai 12, RVT, HT1, BQ, DQ11, KD18, PC6, DT39, Nếp 98, Nếp 87, VTNA2 và một số giống đặc thù của địa phương. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được gần 50% diện tích lúa vụ xuân 2020. Năm nay mặc dù tình hình thời tiết, sâu bệnh diễn ra phức tạp, nhưng kết quả vẫn cho năng suất khá. Theo thống kê ban đầu, năng suất bình quân của toàn huyện ước đạt trên 50 tạ/ha.

Hiện nay, thời tiết đang khá thuận lợi, các trà lúa có điều kiện trau, phơi và chín đều, đồng thời cũng giúp bà con nông dân thu hoạch rộ lúa Xuân, đẩy nhanh tiến độ, kịp thời bước vào vụ hè thu. Dự kiến sẽ kết thúc thu hoạch trước ngày 5/6.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục đốc thúc đẩy nhanh thu hoạch, phối hợp lấy nước; kiểm soát chặt chẽ giống, vật tư nông nghiệp đầu vào vụ sản xuất hè thu, đảm bảo mùa sản xuất chủ động, an toàn./.


Trung Anh - Thúy Nga


Tin liên quan