Kỳ Anh: Bà con nông tranh thủ xuống đồng chăm bón lúa vụ Xuân

21:12 08/02/2020
Ngay sau những ngày vui Xuân đón Tết, trong những ngày này, trên khắp các cánh đồng trên địa bàn huyện Kỳ Anh bà con nông dân đã ra đồng tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ Xuân 2020.

Người dân xã Kỳ Thọ đang làm cỏ chăm bón lúa...

...Tỉa dặm trên cánh đồng xã Kỳ Văn

Người dân xã Kỳ Châu đang bón đạm cho lúa

Bà con nông dân xã Kỳ Thư phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cho lúa

Vụ Xuân năm 2020, huyện Kỳ Anh sẽ đưa vào gieo cấy gần 5.400 ha lúa, cơ cấu các loại giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng địa phương. Mỗi xã đưa vào từ 2 đến 3 giống chủ lực, đồng thời tập trung chỉ đạo xây dựng nhiều cánh đồng 1 giống. Tập trung cho nhóm giống chủ lực như: Xuân Mai 12, RVT, HT1, BQ, DQ11, KD18, PC6, DT39, Nếp 98, Nếp 87, VTNA2 và một số giống đặc thù bố trí ở các vùng đất cát pha, vùng sâu trũng.... Nhờ gieo cấy đúng lịch thời vụ, thời tiết thuận lợi, khiến cây lúa vụ xuân phát triển nhanh. Để đảm bảo vụ lúa xuân giành thắng lợi toàn diện, ngay sau khi hoàn thành diện tích gieo cấy, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân phải kết thúc Tết sớm để ra đồng chăm bón, tỉa dặm, phòng trừ sâu bệnh, đắp bờ giữ nước, làm cỏ, chăm sóc lúa từ  mồng 4, mồng 5 Tết. Hiện nay, thời tiết nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng. Tuy nhiên đây cũng là điều kiện cho một số đối tượng sâu bệnh như đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ phát sinh gây hại. Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp, các ngành trong huyện và không khí ra đồng chăm sóc lúa ngay từ những ngày đầu năm, bà con nông dân huyện Kỳ Anh phấn khởi và hy vọng về một vụ mùa giành thắng lợi./.


Thuý Nga, Anh Đức


Tin liên quan