Huyện Kỳ Anh: Triển khai đề án sản xuất Vụ đông năm 2017.

14:44 26/10/2017
Vụ Đông năm 2017, huyện Kỳ Anh với kế hoạch đưa vào gieo trồng 631,5 ha cây trồng các loại. Trong đó, có 228 ha rau các loại, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 1.368 tấn, ngô lấy hạt 53,5 ha, 119 ha khoai lang, 45,3 ha cây ăn quả các loại, Xây dựng 3-4 mô hình sản xuất cây dược liệu Cà giây leo, Đinh Lăng, Nghệ, Gầng,… Cũng cố, duy trì phát triển 02 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô từ 300 con trở lên để đảm bảo đáp ứng nhu cầu con giống trên địa bàn huyện. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017, tỷ lệ bò lai Zebu, bò chất lượng cao đạt 50% tổng đàn bò.

Vụ Đông 2017,  huyện Kỳ Anh với kế hoạch đưa vào gieo trồng 631,5 ha cây trồng các loại. Trong đó, có 228 ha rau các loại, năng suất 60 tạ/ha, sản lượng 1.368 tấn, ngô lấy hạt 53,5 ha, 119 ha khoai lang, 45,3 ha cây ăn quả các loại, Xây dựng 3-4 mô hình sản xuất cây dược liệu Cà giây leo, Đinh Lăng, Nghệ, Gầng,… Cũng cố, duy trì phát triển 02 cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại quy mô từ 300 con trở lên để đảm bảo đáp ứng nhu cầu con giống trên địa bàn huyện . Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017, tỷ lệ bò lai Zebu, bò chất lượng cao đạt 50% tổng đàn bò.

Ảnh minh họa

Trong điều kiện thời tiết vụ Đông 2017, dự báo diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất và tạo tâm lý không mạnh dạn trong đầu tư và tổ chức sản xuất quy mô lớn của bà con nông dân. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, đổi mới và đảm bảo sản xuất có hiệu quả; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào sản xuất; ưu tiên các sản phẩm chủ lực có lợi thế trong vụ Đông tại các vùng sinh thái khác nhau, nhất là vùng thượng; xây dựng, cũng cố và phát triển các loại hình liên kết sản xuất gắn với Chương trình “ Mỗi xã một sản phẩm ” (OCOP). UBND  huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung Đề án sản xuất vụ Đông năm 2017 đến tận người dân, gắn với vận động nhân dân xây dựng mô hình kinh tế theo hướng liên kết trong sản xuất, tạo chuỗi giá trị bền vững, các tiến bộ kỷ thuật mới về giống và công nghệ sản xuất, chuyển chăn nuôi truyền thống, phân tán sang quy mô vừa, nhỏ có kiểm soát. Đồng thời, chủ động phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đến tận người sản xuất, tận dụng tối đa quỹ đất sau khi thu hoạch vụ Hè Thu để sản xuất ngô các loại, nhất là việc chỉ đạo sản xuất 138,5 ha ngô lấy hạt tại các xã Kỳ Lạc, Kỳ Lâm, Kỳ Sơn và Kỳ Thượng; thí điểm cuộc thi sản xuất ngô giỏi tại xã Kỳ Lạc; Liên kết với Công ty Vitad và Công ty Bình Hà sản xuất 53,5 ha ngô sinh khối tại các xã: Kỳ Hợp và Kỳ Tân.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, khuyến khích sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, sản xuất rau trong nhà lưới; chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất rau trong nhà lưới tại xã Kỳ Phong và Kỳ Khang, phát động các xã vùng thượng trồng các loại rau củ quả bản địa như: Môn dưa, từ vạc, rau kiệu,... vận động nhân dân Kỳ Đồng mở rộng mô hình trồng kiệu để có thể chuyển sang chế biến,... Hướng dẫn người dân áp dụng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chăm sóc cây ăn quả như tạo tán, tỉa cành, phòng trừ các đối tượng dịch bệnh nguy hiểm, xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm, vận động các cơ sở lợn nái duy trì tổng đàn hiện có để khi thị trường ổn định tiếp tục tăng đàn lợn theo kế hoạch; đa dạng hóa trong chăn nuôi đáp ứng nhu cầu thị trường, xây dựng và phát triển một số mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ tại các xã vùng thượng…Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi lợn khép kín theo hướng VietGAPH tại HTX Hoàng Phát – Kỳ Tây  với quy mô 300 nái ngoại, 1800 con lợn thương phẩm và HTX tự sản xuất lợn giống, sản xuất thức ăn, liên kết với nhà tiêu thụ và hướng tới xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm thịt lợn sạch phục vụ thị trường.

Ảnh minh họa

Về giải pháp kỹ thuật: Đối với các vùng rau chuyên canh và rau trồng trong vườn hộ cơ cấu đa dạng các loại rau, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất diện tích ra trong nhà lưới. Đối với cây Ngô lấy hạt cơ cấu giống: P4199, CP3Q, NK6326, NK7328, NK4300, PAC999, LVN146, LVN10, NK6654, PAC669, PAC558,…và nhóm giống thực phẩm: MX4, MX2, MX6,HN68, HN88,... Đối với cây Ngô sinh khối; Cơ cấu giống P4199, NK6326, NK4300, LVN146, 30Y87.... Cây khoai lang: Sử dụng các giống Chiêm bông, Hoàng Long, KL20-209… Cây dài ngày: Trồng mới cam, bưởi, chè vụ Thu Đông 2017.  Trong chăn nuôi, tiếp tục hướng dẫn, khuyến cáo người chăn nuôi lợn áp dụng quy trình kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng hợp lý, duy trì vệ sinh, tiêu độc định kỳ đề phòng dịch bệnh.Tập trung thực hiện tốt công tác điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo và chỉ đạo, hướng dẫn phòng trừ các đối tượng dịch hại trên các cây trồng. Chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ tổng hợp như vệ sinh đồng ruộng, tỉa cành, tạo tán cho các vườn cây ăn quả sau thu hoạch nhằm hạn chế nguồn bệnh trên vườn  nhằm thực hiện hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu trong sản xuất vụ Đông năm 2017./.


Mạnh Hải


Tin liên quan