Huyện Kỳ Anh tham quan học tập kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn và liên kết với doanh nghiệp

07:32 10/10/2021
Sáng ngày 9/10, Đoàn cán bộ, lãnh đạo huyện Kỳ Anh do đồng chí Bí thư Huyện ủy Hồ Huy Thành làm trưởng đoàn đã có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm thực hiện mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn và liên kết với doanh nghiệp tại huyện Thạch Hà

Tiếp và làm việc cùng đoàn có các đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt; Phó Chủ tịch HĐND huyện Đồng Xuân Vân; Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện Thạch Hà.

Theo đó, đoàn đã đến tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phá bờ thửa nhỏ hình thành cánh đồng lớn tại thôn Bình Dương, xã Thạch Hội. Đây là một trong 16 địa phương ở huyện Thạch Hà đã thực hiện hiệu quả mô hình này trong sản xuất lúa truyền thống và đã thực hiện phá bỏ 155 ô thửa nhỏ hình thành 13 ô thửa lớn trên diện tích 145ha.

Tham quan tại thôn Bình Dương, xã Thạch Hội

Việc phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn thuận tiện cho công tác chỉ đạo, triển khai sản xuất; Từng bước thay đổi thói quen trong sản xuất nhỏ lẻ, gieo cấy truyền thống, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng nhất về giống, quy trình, sản phẩm, giảm chi phí và sức lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người dân.

Về hiệu quả kinh tế tăng từ 16 đến 20% so với sản xuất truyền thống, thuận lợi cho tưới tiêu, tăng năng suất, sản lượng từ 5-7%; Tăng hiệu quả của máy gặt đập liên hợp; giảm các công nạo vét, làm cỏ bờ, góc ruộng, đặc biệt là giảm thuốc bảo vệ thực vật.

Tiếp đó, đoàn đã đến tham quan mô hình tích tụ ruộng đất, dồn điền, đổi chủ xây dựng cánh đồng lớn ở xã Lưu Vĩnh Sơn. Mô hình được thực hiện dưới hình thức doanh nghiệp, Hợp tác xã thuê lại ruộng của dân để sản xuất tập trung, đồng nhất về giống.

Tham quan cánh đồng lớn tại xã Lưu Vĩnh Sơn

Hiện nay, xã đã thực hiện hơn 100ha, tại 4 cánh đồng liền kề. Mô hình dồn điền, đổi chủ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn được thực hiện sẽ thuận tiện trong công tác chỉ đạo, triển khai sản xuất, từng bước thay đổi thói quen trong sản xuất nhỏ lẻ, gieo cấy truyền thống hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng nhất về giống, quy trình, sản phẩm, giảm chi phí và sức lao động, tăng năng suất và thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, HTX… Tính đến nay, huyện Thạch Hà đã có 16 xã thực hiện phá bỏ bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn với diện tích gần 1000ha.

Thay mặt đoàn cán bộ và nhân huyện Kỳ Anh đồng chí Hồ Huy Thành cảm ơn sự chia sẽ của huyện Thạch Hà trong việc xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn và liên kết với doanh nghiệp

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới huyện Kỳ Anh sẽ vận động nhân dân, nhân rộng cách làm mới của Thạch Hà về xây dựng mô hình tích tụ tập trung ruộng đất sản xuất lúa cánh đồng lớn và liên kết với doanh nghiệp. mong muốn trong thời gian tới trong quá trình tổ chức thực hiện huyện cũng như doanh nghiệp của Thạch Hà sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm cho huyện Kỳ Anh về cách làm và khắc phục những điểm khó trong tổ chức thực hiện để huyện Kỳ Anh phát triển mô hình này tại địa phương.


Trung Anh


Tin liên quan