Huyện Kỳ Anh tập trung phòng trừ sâu bệnh hại lúa Hè Thu

08:54 15/07/2019
Vụ hè thu năm nay, huyện Kỳ Anh gieo cấy được 4.532 héc ta lúa, đến thời điểm này, cây lúa đang trong thời kỳ đứng cái làm đòng. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của thời tiết, nên đã phát sinh một số loại sâu bệnh hại lúa.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Kỳ Anh phát hiện các loại đối tượng sâu bệnh gây hại trên các trà lúa như: Rầy nâu, rầy lưng trắng 100-120con/m 2 , Sâu cuốn lá  3-5 con/m 2 , bệnh thối thân thối bẹ tỷ lệ 2-3%, nơi cao 5-8%,… Thời kỳ lúa làm đòng là cây rất mẫn cảm với các loại sâu bệnh, để kịp thời phòng trừ các loại sâu bệnh, giúp cây lúa phát triển tốt, đạt năng suất, chất lượng theo kế hoạch đề ra, Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh đang tập trung chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện phân công cán bộ chuyên môn tích cực bán sát cơ sở chỉ đạo các địa phương kiểm tra, hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ các loại sâu bệnh hại lúa bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định.

Bà con nông dân đang phun thuốc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ

Đối với sâu cuốn lá : Trước khi phun thuốc bà con nông dân nên dùng chà xuốt làm rách tổ sâu để thuốc dễ tiếp cận với thân sâu, đạt hiệu quả phòng trừ cao. Dự báo sâu non sâu cuốn lá nhỏ lứa 2 vụ Hè Thu sẽ nở rộ từ sau ngày 07-12/7, mật độ  khoảng 5-7 con/m 2 , cục bộ có những nơi trên 10 con/m2. Mật độ khuyến cáo phun trừ sâu cuốn lá nhỏ từ 10 con/m 2 trở lên, sử dụng một trong các loại thuốc như:

- Clever 150SC, Opulent 150SC: Pha 9ml thuốc vào 20lít nước, phun 1sào;

- Virtako 40WG: Pha 3g thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào;

- Voliam Targo 063SC: Pha 15ml thuốc vào 20 lít nước, phun cho 1 sào;

Đối với bệnh thối thân thối bẹ: Những chân ruộng sâu trũng, nước đọng tù lâu ngày, phèn có biểu hiện cây lúa chết vàng từng chồi, nặng hơn rụi lá từng đám, nhổ cây lên bị đứt ngay gốc, ngửi có mùa hôi thối, tanh. Bệnh lan truyền nhanh và có thể bộc phát thành dịch. Biện pháp: Khi thấy có vài cây mới bị bệnh cần phải ngừng ngay việc bón đạm, phun phân bón lá; tháo nước trong ruộng ra càng sớm càng tốt sau đó rải vôi bột 10-15 kg/sào. Trường hợp ruộng bị bệnh nặng thì kết hợp rải vôi  lượng 10-15 kg/sào và phun nước vôi trong (pha 1,5 kg vôi/ 16 lít vào nước, khuấy đều, để lắng trong sau đó lấy nước trong phun trên lá). Hoặc sử dụng thuốc hóa học để phun trừ vi khuẩn như Starner 20WP, Xantocin 40WP, Anti-Xo 200WP +Kasumin 2L liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì.

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng: Khi phát hiện các ổ rầy tiến hành khoanh vùng để phun thuốc khi rầy đang ở tuổi 1,2,  mật độ rầy còn thấp (300-500 con/m 2 ) sử dụng các loại thuốc nội hấp như:

- Chess 50WG: pha 7,5g với bình 10 lít nước, phun 20-30 lít nước thuốc/sào.

- Sutin 50SC: pha 15ml với bình 10 lít nước, phun 20-30 lít nước thuốc/sào.

- Applaud 25SC: pha 10ml với bình 10 lít nước, phun 20 lít nước thuốc/sào.

Khi giai đoạn sau trổ bông, mật độ rầy cao, sử dụng thuốc xông hơi, tiếp xúc như:

- Victory 585EC: pha 10-15ml với 10 lít nước, phun 30 lít nước thuốc/sào.

- Bassa 50EC: pha 30 ml với 10 lít nước, phun 30 lít nước thuốc/sào.

- Wavotox 585EC: pha 10-15 ml với 10 lít nước, phun 20 lít nước thuốc/sào.

Bệnh Khô vằn: Bệnh phát sinh gây hại từ giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông ở những chân ruộng gieo quá dày, bón phân không cân đối, trong thời gian tới khả năng bệnh khô vằn sẽ phát sinh gây hại mạnh cả về tỷ lệ, mức độ và diện tích. Biện pháp: Thường xuyên kiểm tra ruộng phát hiện khi bệnh chớm xuất hiện để phun trừ kịp thời bằng một trong các loại thuốc sau:

- Tilt super 300EC: Pha10ml với 10 lít nước, phun 20lít nước thuốc/sào.

- Anvil 5SC: Pha 20ml với 10 lít nước, phun 20 lít nước thuốc/sào.

- Validacin 5L: Pha10ml với 10 lít nước, phun 30 lít nước thuốc/sào.

- Amistar Top 325SC: Pha 10ml 10 lít nước, phun 20lít nước thuốc/sào.

Hiện tại, thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến bất thường, bà con nông dân cần thường xuyên kiểm tra ruộng lúa, nắm chắc tình hình phát sinh của các loại sâu bệnh gây hại, để có biện pháp phòng trừ kịp thời, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.


Công Toàn-Văn Thái


Tin liên quan