Huyện Kỳ Anh tập trung làm đất gieo trỉa lạc xuân

14:38 15/02/2019
Ngay sau những ngày vui tết, đón xuân, trong những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con nông dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh đang tập trung ra đồng cày bừa, làm đất để gieo trỉa lạc xuân.

Ngay sau những ngày vui tết, đón xuân, trong những ngày này, tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con nông dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh đang tập trung ra đồng cày bừa, làm đất để gieo trỉa lạc xuân .

....tranh thủ thời tiết nắng ấm bà con nông dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh đang tập trung ra đồng cày bừa, làm đất để gieo trỉa lạc xuân .

Theo kế hoạch, vụ lạc xuân năm 2019 này, huyện Kỳ Anh sẽ đưa vào gieo trỉa trên 1.744 ha lạc, cơ cấu giống lạc chủ yếu là L14 và các loại giống lạc cho năng suất, sản lượng cao. Đến thời điểm này, toàn huyện Kỳ Anh đã gieo trỉa được gần 80% diện tích đất lạc. Các xã hoàn thành sớm diện tích đất lạc là Kỳ Bắc, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Giang, Kỳ Khang và Kỳ Phú. Song bên cạnh đó các xã vùng trên tiến độ gieo trỉa lạc còn chậm. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, ngoài quán triệt lịch thời vụ đến tận bà con nông dân, phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện cung ứng giống, các loại phân bón cho bà con nông dân gieo trỉa lạc đúng lịch thời vụ, phấn đấu đến 20/2 sẽ hoàn thành kế hoạch gieo trỉa 100% diện tích lạc xuân./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan