Huyện Kỳ Anh: Tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng vụ Xuân.

09:39 17/03/2018
Theo báo cáo của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh cho biết; Đến ngày 15/3, trên diện tích lúa vụ Xuân đã xuất hiện bọ trĩ 1-3%, ruồi đục nõn 3-5 %, tuyến trùng dễ 10 -20 %, bệnh đốm nâu 4-8%, một số địa phương như Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Phú…. đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá.

Theo báo cáo của Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện Kỳ Anh cho biết;  Đến ngày 15/3, trên diện tích lúa vụ Xuân đã xuất hiện bọ trĩ 1-3%, ruồi đục nõn 3-5 %,  tuyến trùng dễ 10 -20 %,  bệnh đốm nâu 4-8%, một số địa phương như Kỳ Tiến, Kỳ Giang, Kỳ Phú…. đã xuất hiện bệnh đạo ôn lá.

Bà con nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Xuân.

Để chủ động chăm sóc  và phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Xuân, UBND  huyện Kỳ Anh yêu cầu các địa phương kịp thời chỉ đạo khẩn trương gieo trồng hết diện tích cây trồng cạn, kết thúc khung lịch thời vụ, tập trung dặm tỉa, bón thúc lúa, điều tiết nguồn nước hợp lý đảm bảo cho cây lúa phát triển và sinh trưởng tốt, tăng khả năng kháng bệnh. Thường xuyên thông báo trên các phương tiện truyền thông để bà con nhân dân biết rõ diễn biến của sâu bệnh, dịch bệnh gây hại trên cây trồng vật nuôi, tuyên truyền bà con nông dân tích cực thăm đồng kiểm tra phát hiện dịch bệnh cây trồng và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Đồng thời, tăng cường quản lý dịch vụ buôn bán kinh doanh vật tư nông nghiệp, quản lý chặt chẽ công tác giết mổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường.

Bà con nông dân tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Xuân.

UBND  huyện Kỳ Anh cũng chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện chủ động công tác điều tra, dự tính dự báo, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, hướng dẫn phòng trừ dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ chức tập huấn kỷ thuật và phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, tổ chức tập huấn kỷ thuật và cung ứng kịp thời có hiệu quả các loại vật tư phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phân công cán bộ bám sát cơ sở phối hợp với các địa phương chỉ đạo  kiểm tra quản lý giết mổ động vật, hướng dẫn người dân chăm sóc, phát hiện phòng trừ kịp thời sâu bệnh đúng quy trình kỷ thuật, đảm bảo hiệu quả nhằm đảm bảo cho cây trồng vụ xuân và vật nuôi phát triển tốt./.


Mạnh Hải


Tin liên quan