Huyện Kỳ Anh: Tập trung cao cho sản xuất vụ Hè thu.

12:55 31/05/2017
Ngay sau thu hoạch vụ Xuân, trong những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân ở huyện Kỳ Anh đang tập trung sản xuất vụ Hè thu.

Ngay sau thu hoạch vụ Xuân, trong những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân ở huyện Kỳ Anh đang tập trung sản xuất vụ Hè thu.

Bà con nông dân xã Kỳ Tiến tập trung sản xuất vụ Hè thu.

Vụ hè thu năm nay, huyện Kỳ Anh có kế hoạch đưa vào gieo cấy 4.233 ha lúa, phấn đấu đạt năng suất 46,9 tạ/ha, sản lượng 19.864,8 tấn, 137 ha lạc, phấn đấu đạt năng suất 15,95 tạ/ha, sản lượng 218,5 tấn, 276 ha đậu, phấn đấu đạt năng suất 9,5 tạ/ha, sản lượng 262,2 tấn cùng các loại rau màu các loại, trồng mới 50 ha chè công nghiệp. Trong chăn nuôi phấn đấu tổng đàn trâu 12.200 con, đàn bò 22.000 con, trong đó bò lai Zebu chiếm 75% tổng đàn bò; đàn lợn 50.000 con, đàn nái ngoại 2.150 con; đàn gia cầm các loại 800.000 con; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 13.788 tấn , trong đó thịt lợn hơi chiếm 50,76%. Phấn đấu đưa trên 80% gia súc giết mổ vào các cơ sở giết mổ tâp trung nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Nuôi trồng thủy hải sản 586 ha, phấn đấu đạt sản lượng 800 tấn, tập trung khai thác 1.650 tấn thủy hải sản.

Với quan điểm chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đề án Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp của UBND huyện theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Huy động mọi nguồn lực, chủ động linh hoạt bố trí thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý, thích ứng với biến đổi  khí hậu. Lấy giá trị trên một đơn vị diện tích làm định hướng trong chỉ đạo sản xuất. Phấn đấu vụ Hè Thu “ăn chắc” và đạt được kết quả toàn diện về trồng trọt, trong tiến trình thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bà con nông dân xã Kỳ Giang tập trung sản xuất hè thu.

Để giành vụ sản xuất hè thu thắng lợi toàn diện, huyện Kỳ Anh đã đề ra các giải pháp. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt nội dung Đề án sản xuất vụ Hè Thu năm 2017, nhất là thời vụ sản xuất; các chủ trương, chính sách phát triển sản xuất, tập huấn, xây dựng mô hình, tổ chức tham quan học tập,… từng bước làm thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún. Xây dựng các mô hình sản xuất liên kết, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển chăn nuôi truyền thống, phân tán sang quy mô vừa, nhỏ có kiểm soát; áp dụng tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, các giải pháp kỹ thuật. Rà soát việc thực hiện các quy hoạch, tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đối với những diện tích sản xuất lúa không chủ động tưới sang sản xuất cây trồng cạn: Kỳ Giang, Kỳ Phong, Kỳ Tiến, Kỳ Tân,…, lựa chọn loại cây trồng phù hợp cho việc chuyển đổi cơ cấu nhằm tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Bà con nông dân Kỳ Đồng xuống giống vụ Hè thu.

Bên cạnh đó, tiếp tục liên kết sản xuất cây thức ăn chăn nuôi giữa nông dân và doanh nghiệp, tập trung ở các xã Kỳ Hợp, Kỳ Tây. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư các mô hình sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ, trong đó ưu tiên các mô hình trồng rau sạch, cây ăn quả có múi, chè búp, cây dược liệu. Về các giải pháp về sản xuất; Đối với sản xuất lúa, bố trí sản xuất trên diện tích đất chủ động thủy lợi, đảm bảo chắc ăn, vận động nhân dân sản xuất hết diện tích chuyên sản xuất lúa, tiếp tục xây dựng cánh đồng 1 giống có diện tích trên 20ha. Cơ cấu các giống chủ lực: NA2; Xuân mai 12; PC6; Khang dân 18; HT1; RVT, Thiên ưu 8; tiếp tục sản xuất thử các giống NA6, N25, SV181. Mỗi xã lựa chọn 1-2 giống chủ lực để sản xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng nhiều giống trên 1 cánh đồng và các giống ngoài cơ cấu. Đối với cây trồng cạn bố trí trên các vùng đất ẩm, đất lúa nhưng phải tiêu úng tốt khi có mưa để trồng các cây trồng cạn như: đậu, rau các loại, dưa hấu, ngô sinh khối làm thức ăn chăn nuôi; mỗi xã có một mô hình chuyển đổi diện tích lúa thiếu nước sang cây trồng cạn. Cơ cấu giống: Đậu Hè Thu: Giống VN93-1, VN99-3; Ngô Thu - Đông: Trồng lấy hạt sử dụng các giống ngô ngắn ngày như MX2, MX4. Trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho gia súc sử dụng các giống ngô lai NK7328, NK6326, P4199.  Rau Hè Thu: Chủ yếu sản xuất rau muống ở các vùng trũng, dưa các loại. Đồng thời, thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính, dự báo các loại sâu bệnh hại cây trồng; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phòng trừ kịp thời có hiệu quả. Phát động nông dân tiến hành nạo vét, tu sửa, tập trung xây dựng mới kênh mương nội đồng, bảo đảm cung cấp nước kịp thời cho cây trồng; tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kiên cố kênh bê tông năm 2017. Phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch tưới; lấy kế hoạch tưới để điều hành thời vụ, thực hiện các biện pháp tưới tiết kiệm tránh thất thoát nước trong quá trình điều hành, phân phối nước không để xảy ra tình trạng tranh chấp nước, thiếu nước lúc lúa trổ và phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn công trình thuỷ lợi. Chỉ đạo triển khai xây dựng 20-25 mô hình tưới tiết kiệm cho cây ăn quả, cây chè ở các xã Kỳ Thượng, Kỳ Trung, Kỳ Sơn, Kỳ Bắc, Kỳ Tây, Kỳ Lâm. Triển khai chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT, Văn bản 2565/UBND-NL ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh về triển khai một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi và Chương trình chung tay chia sẽ khó khăn với người chăn nuôi lợn. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở lợn nái của Hợp tác xã chăn nuôi và DVTH Thu Hằng tại xã Kỳ Phong, HTX Hoàng Châu khắc phục khó khăn, duy trì đàn nái; trước mắt thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay của tỉnh, cung cấp nguồn giống đảm bảo chất lượng cho các mô hình chăn nuôi nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ liên kết thông qua THT, HTX. Theo địa bàn xã, tổ chức dịch vụ kinh doanh thịt lợn, vận động người dân sử dụng sản phẩm thịt lợn, tăng cường quản lý thức ăn, thú y,… góp gần khôi phục lại đàn lợn; đồng thời khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi liên kết; hạn chế phát sinh cơ sở chăn nuôi lợn nái và mở rồng đàn lợn… Tăng cường phòng chống dịch bệnh trên tôm vụ Xuân Hè, sau khi thu hoạch thực hiện tốt công tác vệ sinh, xử lý, cải tạo ao hồ và triển khai thả giống vụ Hè Thu. Tổ chức hội thảo rút kinh nghiệm mô hình nuôi cá lồng lại xã Kỳ Xuân, mô hình nuôi cá phi đơn tính Cát Phủ tại xã Kỳ Thư để nhân ra diện rộng....... Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của tỉnh, huyện đã ban hành: Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐN  của HĐND huyện, Quyết định số 6465/QĐ-UBND của UBND huyện ban hành các chính sách nhằm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2010. Với sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao cho sản xuất vụ hè thu, tính đến ngày 29/5, toàn huyện đã gieo cấy được hơn 500 ha lúa hè thu,  nhiều xã đã triển khai thực hiện tốt vụ hè thu như Kỳ Phong, Kỳ Giang, Kỳ Văn, Kỳ Phú, Kỳ Khang..

Bà con nông dân Kỳ Bắc xuống giống vụ Hè thu.

Để đảm bảo thời vụ gieo trồng, ngay sau khi thu hoạch vụ xuân, người dân đã tranh thủ ra đồng để gieo trồng vụ Hè thu. Với sự hỗ trợ của các thiết bị máy móc, giúp đẩy nhanh tiến độ, bà con nông dân ở huyện Kỳ Anh đang phấn đấu để hoàn thành sản xuất vụ hè thu theo đúng lịch thời vụ.


Mạnh Hải, Hoàng Hạnh, Anh Đức


Tin liên quan