Huyện Kỳ Anh: Tăng cường phòng chống sâu bệnh cho lúa Hè thu.

00:01 09/08/2017
Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh cho biết; Hiện nay, lúa Hè thu đang ở giai đoạn làm đòng- trổ bông, tuy nhiên, qua điều tra trên đồng ruộng đã xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại cho lúa hè thu.

Theo báo cáo của UBND  huyện Kỳ Anh cho biết; Hiện nay, lúa Hè thu đang ở giai đoạn làm đòng- trổ bông, tuy nhiên, qua điều tra trên đồng ruộng đã xuất hiện nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại cho lúa hè thu.

Ảnh: Tư liệu

Trong đó, bệnh khô vằn phát sinh gây hại với tỷ lệ 7-10%, nơi cao 12-15% với tổng diện tích nhiễm 112 ha, tập trung ở các xã Kỳ Phú, Kỳ Tiến, Kỳ Khang, Kỳ Giang và Kỳ Đồng.

Rầy nâu, Rầy lưng trắng với mật độ trung bình 200-300 con/m2, nơi cao 500-600 con/m2, cục bộ có nơi đã gây ra cháy mật độ rầy nâu 3000-5000 con/m2 tập trung ở  xã Kỳ Phú.

Sâu cuốn lá nhỏ phổ biến là 5 tuổi, nhộng, bướm diện tích đã bị nhiễm 308 ha ở các xã Kỳ Giang, Kỳ Tiến, Kỳ Phong và Kỳ Phú… Do thời tiết nắng nóng, xem kẻ có mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh phát triển, gây hại trên diện rộng.

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND huyện Kỳ Anh đã triển khai một số nhiệm vụ trước mắt, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để bà con nông dân hiểu rõ diễn biến sâu bệnh gây hại trên lúa Hè thu, phân công cán bộ bám sát cơ sở, kiểm tra, phát hiện sâu bệnh chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun trừ kịp thời, hiệu quả. Theo dõi, giám sát các thôn tổ chức phòng trừ sâu bệnh và huy động lực lượng dập dịch khi cần thiết. Phòng NNPTNT huyện phân công cán bộ bám sát cơ sở chỉ đạo các xã triển khai thực hiện ngay công tác phòng trừ sâu bệnh khô vằn, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ. Trung tâm ứng dụng KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi thực hiện tốt công tác điều tra, dự báo, dự tính, phân công cán bộ kỷ thuật bám sát cơ sở, phối hợp với các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng kịp thời, đúng quy trình kỷ thuật, đảm bảo hiệu quả thiết thực. Đài TT-TH huyện phối hợp với các địa phương thường xuyên tuyên truyền về tình hình sâu bệnh hại lúa và biện pháp phòng trừ để người dân biết và chủ động phòng trừ. Uỷ ban MTTQ  huyện và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn hội viên, nông dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại lúa vụ hè thu theo quy trình hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn./.


Mạnh Hải


Tin liên quan