Huyện Kỳ Anh: Chủ động phòng, chống cháy rừng trong mùa khô

14:46 16/06/2017
Là một huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn của tỉnh, có những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn. Xác định, phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong những năm qua, huyện Kỳ Anh luôn chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy cũng như thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Là một huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn của tỉnh, có rừng phòng hộ đầu nguồn. Xác định, phòng chống cháy rừng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong những năm qua, huyện Kỳ Anh luôn chú trọng và thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất các vụ cháy cũng như thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Những cánh rừng nguyên liệu ở xã Kỳ Trung.

Bước vào mùa khô năm nay, nhận định thời tiết diễn biến thất thường, nhiệt độ vào mùa khô có thể lên đến hơn 40 độ C, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao nên chính quyền địa phương huyện  Kỳ Anh đã chủ động triển khai các biện pháp PCCCR. Thông qua hội nghị triển khai công tác này từ đầu năm, UBND huyện đã lưu ý các địa phương có rừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng; tổ chức họp rút kinh nghiệm sau từng vụ cháy rừng, những điểm phát lửa xảy ra; tăng cường thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Công tác bảo vệ rừng- phòng chống cháy rừng được các cấp ủy chính quyền huyện Kỳ Anh
đặt lên nhiệm vụ hàng đầu.

Để bảo đảm công tác PCCCR trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, huyện Kỳ Anh đã củng cố và kiện toàn Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR các cấp; thống nhất kế hoạch, phương án PCCCR trên địa bàn do cấp mình quản lý. Các địa phương có rừng giao nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách cụ thể từng thôn, làng, bản và chịu trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện dụng cụ chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra.

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh kiểm tra
công tác bảo vệ rừng- phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng năm nay.

Với 50.968 ha rừng, đất lâm nghiệp, trong đó có 21.213 ha rừng tự nhiên và 21.558 ha rừng trồng . Với thảm thực bì dày, lại chịu ảnh hưởng của gió lào thổi mạnh, nên nguy cơ cháy rừng cao . Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra, ngoài việc tăng cường lực lượng phòng chống cháy rừng và tăng cường công tác tuyên truyền, Hạt Kiểm Lâm huyện Kỳ Anh đã tham mưu cho UBND huyện kiện toàn 22 Ban chỉ đạo; thành lập  tổ xung kích Bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng, phối hợp với các xã, các chủ rừng trên địa bàn kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ các hộ bảo vệ rừng, hợp đồng 18 tổ trực gác lửa trên địa bàn 18 xã trọng điểm, giữ rừng không bị chặt phá, hạn chế cháy rừng xẩy ra.

Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh đã phối hợp với các ngành chức năng, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân về công tác bảo vệ rừng phòng chống cháy rừng, tổ chức cho mọi người dân ký cam kết thực hiện tốt các nội quy, quy chế BVR- PCCCR. Kết quả, trên địa bàn toàn huyện  đã có 4.620 em học sinh và hộ gia đình ký cam kết bảo vệ - phòng chống cháy rừng. Đồng thời, thành lập các tổ đội xung kích, có trang bị đầy đủ các phương tiện để sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra. Tiến hành tu sửa panô áp pích, viết vẽ các biển báo để nhắc nhở nhân dân chấp hành nghiêm Luật bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Đối với các xã có rừng, Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân và ký cam kết đến từng hộ gia đình, các nhà trường, thôn xóm, hộ dân sống ở gần rừng về công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm huyện Kỳ Anh kiểm tra công tác
bảo vệ rừng- phòng chông cháy rừng tại các trạm kiểm soát lâm sản.

Để giảm thiểu các vụ cháy rừng xẩy ra, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển rừng bền vững, Hạt kiểm lâm huyện Kỳ Anh còn phối hợp với các chủ rừng huy động lực lượng, phương tiện tiến hành làm mới 4 km đường băng trắng cản lửa  ở 2 xã Kỳ Thọ và Kỳ Đồng; tu sữa 10,2 km đường băng cũ; sữa chữa và là mới 22 chòi canh lửa; tu sữa 26 biển tường; 32 biểm cấm lửa, 06 bảng cấp dự báo cháy rừng; giảm vật liệu cháy 1.838 ha. Tiếp nhận 04 máy thổi gió, 01 cưa xăng; mua sắm 380 dao phát; cấp phát 450 đôi dày, 120 chiếc đèn pin, 16 loa chỉ huy, 22 điện thoại và một số dụng cụ khác phục vụ cho công tác chữa cháy rừng năm 2017. Trao đổi với Ông Lê Khắc Hữu -  Hạt Trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Kỳ Anh cho biết; “ Trong những ngày nắng nóng gay gắt, dự báo cháy rừng cấp 4, cấp 5, các xã và chủ rừng, tại các trạm bảo vệ cửa rừng, các đơn vị bố trí lực lượng, cơ động, phương tiện, vật tư, túc trực 24/24 giờ ở những vùng dễ cháy như: Kỳ Văn, Kỳ Trung, Kỳ Sơn, Kỳ Hợp, Kỳ Lạc, Kỳ Tây… Hầu hết các điểm phát lửa được phát hiện sớm và huy động lực lượng cứu chữa kịp thời; Năng lực “4 tại chỗ” được phát huy... Với những biện pháp đặt ra, đã và đang triển khai sẽ góp phần ngăn chặn các vụ cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng, không để hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mọi người dân đều hiểu và ký cam kết thực hiện tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, công tác bảo vệ và phòng cháy,chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã được Hạt Kiểm Lâm và các ngành chức năng xây dựng các phương án cụ thể về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, luôn xác định tình huống xung yếu và khó khăn để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sát đúng ”.

Với sự chỉ đạo sát đúng của UBND huyện Kỳ Anh, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng, công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2017  ở huyện Kỳ Anh sẽ giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra .


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan