Huyện Kỳ Anh: Chi trả gần 13,6 tỷ đồng tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

14:41 17/08/2017
Sáng ngày 17/08, Hội đồng chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển huyện Kỳ Anh đã tổ chức chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các đối tượng được hưởng chính sách đền bù thiệt hại sau sự cố môi trường cho trên địa bàn xã Kỳ Phú.

S áng ngày 17/08, Hội đồng chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển huyện Kỳ Anh đã tổ chức chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự  cố môi trường bi n tại xã Kỳ Phú.

Huyện Kỳ Anh chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển ở xã Kỳ Phú.

Đây là đợt thứ 6, huyện Kỳ Anh tiến hành chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Kỳ Phú với tổng số tiền chi trả gần 13.521.330.000 đồng cho 1.525 đối tượng là lao động không thường xuyên thu nhập chính theo Văn bản 9723 của Bộ Nông nghiệp quy định về việc hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại và xác định định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển.

Huyện Kỳ Anh chi trả tiền bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển ở xã Kỳ Phú.

Thời gian qua, Huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển tiến hành rà soát, hướng dẫn bổ sung phương pháp tính thiệt hại cho bà con ngư dân ở các vùng ven biển huyện Kỳ Anh. Đồng thời, ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh danh sách đối tượng và kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển cho các xã bị ảnh hưởng sự cô môi trường biển.

Các đồng chí lãnh đạo huyện Kỳ Anh động viên bà con nhân dân
sau khi nhận tiền hổ trợ đền bù sự cố môi trường biển.

Để làm tốt công tác chi trả bồi thường thiệt hại môi trường biển, các địa phương ở huyện Kỳ Anh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định. Các cơ quan, ban ngành cấp huyện thường xuyên theo dõi, bám sát cơ sở, tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của nhân dân trong việc chi trả bồi thường để báo cáo ngay lên cấp trên xem xét, có hướng giải quyết kịp thời./.


Hoàng Hạnh- Phạm Tuấn


Tin liên quan