Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh: Hội thảo chia sẽ và lập kế hoạch nhân rộng dịch vụ khí hậu trong nông nghiệp và nông nghiệp thông minh với khí hậu tại huyện Kỳ Anh.

09:57 20/11/2017
Tại xã Kỳ Đồng, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thảo chia sẽ và lập kế hoạch nhân rộng dịch vụ khí hậu trong nông nghiệp (ACIS) và nông nghiệp thông minh với khí hậu(CSA).

Tại xã Kỳ Đồng, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội thảo chia sẽ và lập kế hoạch nhân rộng dịch vụ khí hậu trong nông nghiệp (ACIS) và nông nghiệp thông minh với khí hậu(CSA).

Đại biểu tham dự hội thảo.
Đại biểu tham dự hội thảo.

Để thúc đẩy hơn nữa việc triển khai tái cơ cấu nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục đích của hợp phần nông nghiệp thông minh thích ứng với BĐKH là: Áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, thực hành bền vững, nâng cao hiệu quả sử dụng nước và phân bón, giảm phát thải khí nhà kính nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị đất canh tác và tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, kết nối được thị trường trong sản xuất; Áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên hệ thống canh tác đất cây trồng cạn, đảm bảo tính linh hoạt theo nhu cầu thị trường cho từng loại cây màu, mùa vụ canh tác và xây dựng chuỗi giá trị; Xây dựng các mô hình sản xuất an toàn theo hướng VietGAP, ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và xuất khẩu, giảm thiểu tồn dư độc hại đối với sản phẩm sau thu hoạch; Phát huy thế mạnh, lợi thế nông sản, đặc sản ở các vùng miền để tạo giá trị thu nhập cao cho người dân.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Đây là hội thảo trong khuôn khổ dự án tăng cường năng lực thích ứng của nông dân qua hệ thống thông tin khí hậu nông nghiệp ở Đông Nam Á. Hội thảo nhằm nhân rộng những kết quả tích cực đã được các đơn vị triển khai thí điểm tại xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) thông qua các chương trình, dự án.

Thời gian qua, tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động và chiến lược thích ứng với BĐKH gồm các lĩnh vực chủ điểm: An ninh lương thực, bảo vệ xã hội và sức khỏe; quản lý thiên tai toàn diện; xây dựng cơ sở hạ tầng; quản lý kiến thức và nghiên cứu; Nâng cao năng lực và củng cố thể chế.

Đại biểu tham dự hội thảo.

Cùng với đó, tổ chức Care Quốc tế cũng thành lập Quỹ ủy thác BĐKH và phân bổ hàng trăm nghìn USD để thực hiện hàng trăm dự án, trong nhiều năm qua với nỗ lực ứng phó và giảm thiểu tác động của BĐKH. Trong đó một số sáng kiến tiêu biểu đã phát huy hiệu quả như: Xây nhà cho người dễ bị tổn thương bởi BĐKH, xây dựng và cải tạo hệ thống công trình thủy lợi, trồng rừng, nhân rộng hệ thống tưới tiêu bằng năng lượng mặt trời, các mô hình ứng phó trong ngành nông nghiệp tại các khu vực dễ hứng chịu nguy cơ về BĐKH, xây dựng cơ sở hạ tầng tích trữ lương thực hiện đại... Từ những dự án thích ứng, BĐKH sẽ giúp cán bộ và nhân dân vùng chịu nhiều ảnh hưởng của BĐKH nâng cao năng lực khả năng ứng phó./.


Thúy Nga


Tin liên quan