Hội Nông dân Kỳ Thượng: Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

23:17 09/03/2018
Hội Nông dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đại diện Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thượng cùng Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Hội Nông dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đại diện Đoàn Công tác 270 chỉ đạo xã Kỳ Thượng cùng Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân xã Kỳ Thượng.
Đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân xã Kỳ Thượng.

Nhiệm kỳ qua, cán bộ, hội viên Nông dân xã Kỳ Thượng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2018 đề ra. Các phong trào thi đua của Hội đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, trận tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hội ngày càng trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, bà con nông dân luôn tích cực áp dụng khoa học kỷ thuật, giống mới đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nhờ vậy,  đời sống vật chất, tinh thân của nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người 12.914.625 đồng (năm 2012) đến nay tăng lên 26.500.000 đồng. Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới, Hội nông dân xã Kỳ Thượng đã xây dựng kế hoạch gắn với thực hiện phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.  Tổ chức hoạt động hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất Tổng dư nợ kênh Ngân hàng Chính sách  xã hội 15,7 tỷ đồng cho 448 hộ vay, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 42,8 tỷ đồng cho  720 lượt hộ vay các hộ vay phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích. Phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới được đông đảo bà con nhân dân hưởng ứng. Kết quả, bà con nông dân hiến 78.462 m 2 đất, đóng góp được trên 4,2 tỷ đồng; 26.302 ngày công,  xây dựng được 243.mô hình phát triển kinh tế vừa và nhỏ; làm mới 32,15 km đường giao thông nông thôn....

Đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân xã Kỳ Thượng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Kỳ Anh phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, Hội Nông dân xã Kỳ Thượng sẽ tập trung vào 3 phong trào thi đua của hội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân trên cơ sở đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá; tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần vào chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội Hội Nông dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023.

Tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Kỳ Thượng nhiệm kỳ 2018-2023.


Mạnh Hải


Tin liên quan