Giao ban thực hiện Đề án 61 huyện đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

09:12 17/08/2018
Sáng ngày 16/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện Kỳ Anh đã tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự giao ban có các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 248-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì giao ban.

Sáng ngày 16/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 huyện tổ chức giao ban  đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Dự  giao ban có các đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Hoàng Văn Bẹ, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 248-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Các đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện, Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân huyện chủ trì giao ban.

Giao ban thực hiện Đề án 61 huyện  đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua,
triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về Đề án “ Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020 ”. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo, các thành viên Đề án 61 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cơ sở, dư luận nhân dân, làm tốt công tác tham mưu và giải quyết, xử lý các vấn đề liên quan đến cơ sở trong xây dựng và thực hiện kết luận 61.  Trong đó, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, phong trào “ Dân vận khéo” và công tác tôn giáo. Đồng thời,  đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, tham gia giám sát, phản biện xã hội gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hội Nông dân báo cáo kết
thực hiện Đề án 61 huyện  đánh giá kết quả thực hiện thời gian qua, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.
Đồng chí Trần Thành Nam, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại giao ban...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội và hội viên nông dân trong toàn huyện  đã tham gia xây dựng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”; tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cơ sở, tham gia giám sát thu, chi các khoản đóng góp của nhân dân trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.  Kết quả bước đầu, vận động hội viên, nông dân làm được 27,2 km đường giao thông, 18 km rãnh thoát nước. Xây dựng mô 30 mô hình... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã  xây dựng  79 khu dân cư mẫu và 360 vườn hộ đăng ký triển khai xây dựng,  phong trào trồng hàng rào xanh, cải tạo vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ ngày càng lan tỏa ở các khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện
phát biểu chỉ đạo tại giao ban...

Phát biểu chỉ đạo tại giao ban,  đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện đã nêu lên một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban nghành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 và Quyết định 673. Tư vấn, hướng dẫn, đồng hành cùng bà con nông dân xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể huyện căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, lựa chọn nội dung phù hợp, vận động đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao quy mô sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể các tổ hợp tác, hợp tác xã. Phối hợp tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn; bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật cho nông dân./.


Thúy Nga, Phạm Tuấn


Tin liên quan