Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tổng kết cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017, phát động cuộc thi năm 2018.

09:19 18/05/2018
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (Khóa X) về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và tổng kết cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017, phát động cuộc thi năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Phó Đoàn Công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện  Kỳ Anh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW (Khóa X) về “ Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và tổng kết cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017, phát động cuộc thi năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Trần Văn Kỳ, TUV, Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Phó Đoàn Công tác chỉ đạo huyện Kỳ Anh; Nguyễn Tiến Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Dương Thị Vân Anh, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; lãnh đạo 21 xã trong toàn huyện. Các đồng chí Trần Đình Gia, đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy; Bùi Quang Hoàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết..
Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết
Các đồng chí chủ trì hội nghị tổng kết....

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và 9 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của BCH đảng bộ tỉnh khóa XVI về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Hà Tĩnh giai đoạn 2009- 2015 và định hướng đến năm 2020; cấp ủy, chính quyền huyện Kỳ Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và giành được kết quả đáng phấn khởi; sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng khá cả năng suất, chất lượng và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bộ mặt nông thôn không ngừng được đổi mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 18,8%, riêng nông nghiệp 8,26%/năm; thu nhập bình quân đầu người từ 13 triệu đồng năm 2007 lên 29,36% triệu đồng năm 2017. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực đến năm 2017: CN-TTCN-XD 42,26%; Thương mại-dịch vụ 17,19%; Nông - Lâm - Ngư nghiệp 40,55%, bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới, kết cấu hạ tầng trong nông nghiệp, nông thôn được đầu tư mạnh mẽ, làm cho bộ mặt nông thôn thay đổi thực sự; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Về kết quả xây dựng nông thôn mới: huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, 10 năm qua, đã huy động 1.008,7 tỷ đồng và hàng vạn ngày công; vận động 14.203 hộ dân tự nguyện hiến 866,9 nghìn m2 đất; hàng chục nghìn cây các loại, hàng nghìn mét tường rào phục vụ xây dựng nông thôn mới. Đầu tư xây dựng mới trên 561km đường nhựa, đường bê tông; làm mới 45 cầu, 1.258 cống, 36 tràn đường giao thông nông thôn... Về hình thức tổ chức sản xuất đã xây dựng được 1.171 mô hình; thành lập 399 tổ hợp tác, 103 HTX và 248 doanh nghiệp. Toàn huyện xây dựng 28 khu dân cư cơ bản đạt chuẩn, 10 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn; 94 đoạn đường mẫu, 394 vườn mẫu đăng kí triển khai xây dựng, trong đó có 157 vườn đạt chuẩn... đến nay, đã có 9/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân xã đạt 14,7 tiêu chí không còn xã dưới 11 tiêu chí.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, PCT UBND  huyện báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trong cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017, toàn huyện đã có 126 khu dân cư và 10.185 vườn đăng ký dự thi. Kết quả có về khu dân cư kiểu mẫu có 01 thôn đạt giải nhất, 01 thôn đạt giải nhì, 03 thôn đạt giải 3 và 02 thôn đạt giải khuyến khích. Về vườn mẫu có 01 vườn đạt giải nhất, 02 vườn đạt giải nhì, 03 vườn đạt giải 3 và 3 vườn đạt giải khuyến khích.

Đồng chí Trần Đình Gia, Đại biểu Quốc hội, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu lên những tồn tại hạn chế: Quá trình tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết, các chủ trương, chính sách  về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực hiện chưa nghiêm; một số cơ chế, chính sách đến với người dân còn chậm; sản phẩm hàng hóa chưa nhiều, chủ yếu sản xuât quy mô nhỏ; chất lượng và sức cạnh tranh thấp, chưa có nhiều sản phẩm chế biến gắn với thị trường tiêu thụ; ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học công nghệ còn chậm; việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị còn hạn chế; kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đồng bộ; về nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn chưa ngang tầm với tiềm năng lợi thế của huyện; đời sống nhân dân các xã vùng thượng vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện  Kỳ Anh đã trao giấy khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và trao giấy chứng nhận khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu cho các tập thể và và nhân đạt giải trong cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu năm 2017.


Thúy Nga, Anh Đức


Tin liên quan