Báo cáo Sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm Cả năm 2019

16:58 10/12/2019

Tình hình thời tiết trong năm 2019 khá thuận lợi cho sự sinh trưởng, phát triển của các loại cây vào thời kỳ nở hoa, cho trái, thời tiết ấm áp, làm cho các loại cây cho kết quả năng suất tương đối cao. Diện tích cây lâu năm hiện có là 1.779,9 ha, tăng so với năm ngoái 149,9 ha, hay tăng 9,2%. Huyện nhà tiếp tục thực hiện chính sách theo Nghị Quyết số 01/NQ - HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; hổ trợ về giống cây ăn quả các xã về đích nông thôn mới 2019. Sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm, trong năm 2019 từng loại cây như sau:

I. Cây ăn quả

1. Xoài, cây ăn quả nhiệt đới

a. Cây xoài: Diện tích hiện có đạt 41,8 ha, diện tích cho sản phẩm 35,3 ha, năng suất sơ bộ đạt 26,26 tạ/ha, tăng so với năm ngoái xấp xỉ 0,3 tạ/hạ, hay tăng 1,3%. Sản lượng sơ bộ đạt 92,7 tấn, tăng 25,4 tấn, hay tăng 37,7%. Sản lượng tăng là do diện tích cho sản phẩm tăng 9,4 ha so với  năm ngoái.

b. Cây chuối: Diện tích hiện có 205,1 ha, tăng 25,2 ha so với năm ngoái, hay tăng 14%, trong đó diện tích cho sản phẩm 138,8 ha. Năng suất sơ bộ đạt 169,9 ta/ha, tăng 1 tạ/ha, hay tăng 0,6%. Sản lượng sơ bộ đạt 2.358,5 tấn, tăng 300,2 tấn, hay tăng 14,6%.

c. Thanh long: Diện tích hiện có 1,2 ha, bằng năm ngoái, năng suất sơ bộ đạt 64,18 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 3,4 tấn.

d. Cây đu đủ: Diện tích hiện có đạt 10,9 ha, tăng 0,5 ha so với năm ngoái. Năng suất sơ bộ đạt 86,51 tạ/ha, giảm 0,7 ta/ha so với năm ngoái. Sản lượng sơ bộ đạt 55,5 tấn.

e. Dứa thơm: Diện tích hiện có 17,8 ha, tăng 6,1 ha so với năm ngoái, trong đó diện tích cho sản phẩm 6,4 ha. Năng suất sơ bộ đạt 23,8 ta/ha, giảm 0,3 tạ/ha so với năm ngoái, sản lượng sơ bộ đạt 15,3 tấn, giảm 0,1 tân so với năm ngoái.

f. Cây na: Diện tích hiện có 41,2 ha, tăng 0,6 ha so với năm ngoái,  trong đó diện tích cho sản phẩm 27,5 ha. Năng suất sơ bộ đạt 33,19 ta/ha, tăng 0,7 ta/ha so với năm ngoái, sản lượng sơ bộ đạt 91,4 tấn.

h. Cây mít: Diện tích hiện có 172,6 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 119 ha. Năng suất sơ bộ đạt 170,67 ta/ha, giảm 5,5 ta/ha so với năm ngoái. Sản lượng sơ bộ đạt 2.031,6 tấn, tăng 114,6 tấn so với năm ngoái.

k. Cây ổi: Diện tích hiện có 48 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 28,9 ha.  Năng suất sơ bộ đạt 38,78 tạ/ha. Sản lượng sơ bộ đạt 111,9 tấn.

2. Cam, quýt và các loại quả có múi khác

a. Cây cam: Diện tích hiện có 171,4 ha, tăng 29,9 ha so với năm ngoái, hay tăng 21,1%. Nguyên nhân diện tích Cam hiện có tăng so với cùng kỳ năm ngoái là do bà con các xã vùng Thượng lấy loại giống Cam Hương Sơn và Cam Xã Đoài về trồng theo mô hình trang trại loại giống Cam này cho năng suất và chất lượng cao hơn. Năng suất sơ bộ đạt 67,03 tạ/ha. Sản lương sơ bộ đạt 497,3 tấn.

b. Quýt: Diện tích hiện có 83,8 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 45,4 ha, năng suất sơ bộ đạt 37,35 tạ/ha, bằng với năm ngoái. Sản lượng sơ bộ đạt 169,5 tấn, tăng so với năm ngoái 19 tấn.

c. Chanh: Diện tích hiện có 38,9 ha, tăng 5,4 ha so với năm ngoái, trong đó diện tích cho sản phẩm 28,6 ha. Năng suất sơ bộ đạt 57,91 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 165,4 tấn, tăng so với năm ngoái 26,9 tấn.

d. Cây bưởi: Diện tích hiện có 154,8 ha, tăng 17,6 ha so với năm ngoái, trong đó diện tích cho sản phẩm 73,6 ha. Nguyên nhân diện tích bưởi tăng là bà con các xã Kỳ Trung, Kỳ Thương có chất đất thổ nhưỡng phù hợp với cây Bưởi cho năng suất, giá trị cao từ đó diện tích cây Bưởi trong năm tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Năng suất sơ bộ đạt 57,77 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 425,4 tấn.

3. Táo , mận và các loại quả có hạt như táo

a. Cây táo: Diện tích hiện có 8,1 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 1,9 ha. Năng suất sơ bộ đạt 9,74 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 1,9 tấn.

b. Mận: Diện tích hiện có 0,7 ha, năng suất sơ bộ đạt 19 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 1,3 tấn.

4. Nhãn, vải, chôm chôm

a. Nhãn: Diện tích hiện có 62,9 ha. so với năm ngoái tăng 2 ha. Năng suất sơ bộ đạt 22,87 tạ/ha, giảm 5,5 tạ/ha, nguyên nhân năng suất Nhãn giảm là do năm nay thời tiết trong thời kỳ ra hoa nắng nóng kéo dài ảnh hưởng đến ra quả. Đặc biệt cây Nhăn là cứ năm nay cho quả nhiều thì năm tiếp theo lại cho quả ít vì khi bà con thu hoạch bẻ cả cành nên nó phải có thời gian sau 1 năm nó mới cho quả. sản lượng sơ bộ đạt 82,2 tấn.

b. Vải: Diện tích hiện có 39,2 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 25,1 ha. Năng suất sơ bộ đạt 31,54 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 79,1 tấn.

II. Cây lấy quả chứa dầu:

Cây Dừa: Diện tích hiện có 2,6 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 1,5 ha. Năng suất sơ bộ đạt 70,50 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 10,4 tấn.

III. Hồ tiêu:

Diện tích hiện có 48,3 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 34,2 ha. Năng suất sơ bộ đạt 13,12 tạ/ ha, sản lượng sơ bộ đạt 44,9 tấn.

I V.  Chè:

1. Chè búp

Diện tích hiện có 358,5 ha, giảm 18,5 ha so với năm ngoái (hay chỉ bằng 95,1%). Nguyên nhân diện tích cây Chè búp giảm trong năm thời tiết không thuận lợi do nắng nóng kéo dài đã làm chết 11,8 ha không thể phục hồi. Năng suất sơ bộ đạt 117,74 tạ/ha, giảm 0,4 tạ/ha so với năm ngoái. Sản lượng sơ bộ đạt 2.786,8 tấn, tăng so với năm ngoái 126,4 tấn.

2. Chè lấy lá

Diện tích hiện có 227,7 ha, trong đó diện tích cho sản phẩm 220,9 ha. Năng suất sơ bộ đạt 117,74 ta/ha, sản lượng sơ bộ đạt 2.601 tấn.

V. Cây lâu năm khác

Diện tích hiện có 26,6 ha. Chia ra: Diện tích Trầu 12,4 ha, diện tích cho sản phẩm 9,9 ha, năng suất sơ bộ đạt 39,86 tạ/ha, sản lượng sơ bộ đạt 39,3 tấn. Diện tích Cây Cau 14,2 ha, diện tích cho sản phẩm 10,6 ha, năng suất sơ bộ đạt 51,8 ta/ha, sản lượng sơ bộ đạt 54,6 tấn.

Tình hình thiệt hại thiên tai và sâu bệnh: Trong năm trên địa bàn Kỳ Anh, thiệt hại về thiên tai là vào giai đoạn tháng 6 - 7 nắng nóng kéo dài nhiệt độ cao đã làm cho diện tích cây Chè búp bị chết 11,8 ha, về sâu bệnh chỉ xuất hiện một số sâu cuốn lá, sâu đục thân.

Trên đây là báo cáo sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm cả năm 2019 trên địa bàn huyện./.


Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh


Tin liên quan