Báo cáo Chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2019

17:06 10/12/2019

Tình hình sản xuất vụ Đông xuân 2019 thời tiết tương đối thuận lợi cho việc sản xuất và sự phát triển cây trồng, trên địa bàn huyện mạnh dạn mở rộng mô hình lúa có chất lượng cao 15 xã, như giống BT09, BQ, DQ11, VNA2, Nếp 97, 98, RVT. Kết thúc vụ gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2019 toàn huyện đã thực hiện được  8.131,4 ha, giảm so với cùng kỳ năm ngoái 473,8 ha (hay chỉ bằng 94,5%), giảm diện tích chủ yếu là cây Lạc vụ, năm nay chỉ gieo trỉa đạt 1.240,2 ha giảm so với năm ngoái 418,1 ha (hay chỉ bằng 74,8%). Nguyên nhân diện tích cây Lạc giảm là do giá Lạc năm ngoái các thương lái chỉ mua với giá 15.000 đ/kg - 17.000 đ/kg sau khi tính toán bà con thấy không cho hiệu quả kinh tế cao, nên bà con gieo, trỉa với diện tích đạt thấp, bên cạnh đó diện tích rau, đậu các loại nhìn chung cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Chính thức diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây hàng năm vụ Đông xuân 2019 cụ thể như sau:

1. Cây lương thực có hạt:

a. Cây lúa: Diện tích đạt 5.504,2 ha, tăng so với diện tích gieo cấy vụ Đông xuân năm ngoái 40,4 ha, hay tăng 0,7%. Nguyên nhân diện tích lúa vụ Đông xuân  năm nay tăng là do như xã Kỳ Thọ đo đạc lại tăng trên 50 ha, vậy đã làm cho diện tích cây lúa chung toàn huyện tăng. Năng suất đạt 54,03 tạ/ha, tăng so với năm ngoái là 0,4 tạ/ha, hay tăng 0,7%. Nguyên nhân năng suất Lúa chung toàn huyện tăng là trong cả quá trình sản xuất vụ Đông xuân năm nay thời tiết rất thuận lợi . Đặc biết là trên địa bàn huyện nhà đã mạnh dạn đưa các loại giống mới cho năng suất cao, chống sâu bệnh, như giống BT09, BQ, DQ11, HN6, những loại giống này vừa cho năng suất cao, mà nhà cung cấp giống đã cam kết với người dân, sẽ mua sản phẩm cho bà con với giá lúa tươi bán tại chân ruộng là 6.000 đồng/1kg, đến nay đã mua lúa cho bà con trên 120 tấn (đây là đầu vụ…). Sản lượng đạt 29.737 tấn, tăng so với năm ngoái 436 tấn, hay tăng 1,5%. Nguyên nhân sản lượng lúa tăng là yếu tố diện tích tăng, năng suất tăng, nên dẩn đến sản lượng lúa chung của toàn huyện tăng so với vụ Đông xuân năm ngoái.

b. Cây ngô: Diện tích  đạt 125,7 ha tăng so với vụ Đông Xuân năm ngoái 61,7 ha, hay tăng 96,4%, năng suất đạt 25,58 tạ/ha, tăng 2,8 tạ/ha, hay tăng 12% so với năm ngoái. Sản lượng đạt 321,5 tấn, tăng 175,4 tấn, hay tăng 120,1%. Nguyên nhân sản lượng cây ngô vụ Đông xuân năm nay tăng là do diện tích tăng làm cho sản lượng ngô 2019 toàn huyện tăng.

2. Cây lấy củ có chất bột:

a. Cây khoai lang: Diện tích trồng đạt 279,3 ha, tăng so với vụ Đông xuân năm ngoái xấp xỉ 29,2 ha, hay tăng 11,7%. Năng suất đạt 66,95 ta/ha, giảm so với vụ Đông xuân năm ngoái 2,2 tạ/ha, sản lượng đạt 1.870 tấn, tăng  so với năm ngoái 141,2 tấn, hay tăng 8,2%). Nguyên nhân sản lượng khoai tăng là do diện tích khoai lang vụ Đông xuân 2019 tăng 29,2 ha, làm cho sản lượng chung khoai lang tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Cây có hạt chứa dầu:

a. Cây lạc: Diện tích vụ Đông xuân năm nay gieo trỉa đạt 1.240,2 ha, giảm so với năm ngoái 418,1 ha, (hay chỉ bằng 74,8%). Nguyên nhân diện tích cây Lạc năm nay giảm là do giá Lạc bán ra của người sản xuất năm ngoái thương lái mua với giá thấp, theo bà con tính toán thì gieo trỉa Lạc thì tốn nhiều công lao động, dẩn đến hiệu quả kinh tế không cao, nên vụ Đông xuân năm nay bà con gieo, trỉa đạt thấp, bên cạnh đó trong thời gian gieo trỉa thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài các xã ở vùng có chất đất thịt bà con không làm đất được mà gieo trỉa. Năng suất đạt 27,61 ta/ha, tăng 0,1 tạ/ha, hay tăng 0,2% so với vụ Đông xuân năm ngoái. Nguyên nhân năng suất lạc tăng là trên địa bàn huyện nhà bà con đã đưa giống lạc L14 vào gieo trỉa phổ biến loại giống lạc này chống sâu bệnh, bên cạnh đó thời tiết trong giai đoạn lạc ra hoa thời tiết thuận lợi đã cho năng suất cao. Sản lượng đạt 3,424,5 tấn.

b. Cây vừng: Diện tích vụ Đông xuân năm nay gieo trỉa chỉ đạt 13,2 ha giảm so với vụ Đông xuân năm ngoái 57,4 ha (hay chỉ bằng 18,6%). Nguyên nhân diện tích gieo trỉa Vừng năm nay giảm mạnh là cây Vừng là bà con để diện tích chăn nuôi thả trâu, bò, nên diện tích Vừng giảm hơn so với vụ Đông xuân năm ngoái. Năng suất đạt 4,55 tạ/ha, sản lượng đạt 6 tấn.

4. Cây rau, đậu, hoa, cây cảnh:

a. Rau các loại: Diện tích gieo trồng đạt 612,6 ha, giảm so với vụ Đông xuân năm ngoái 58,4 ha (hay chỉ bằng 91,3%). Nguyên nhân diện tích rau các loại vụ Đông xuân năm nay giảm là trên địa bàn huyện bà con chỉ trồng nhỏ lẻ để phục vụ gia đình, không có hộ nào trồng mang tính chất kinh doanh vì rau các thương lái đưa về bán trên địa bàn giá cả cung rẻ, nên bà con không mặn mà trồng rau nên đã làm cho diện tích rau giảm. Năng suất đạt 63,28 tạ/ha, tăng so với vụ Đông xuân năm ngoái 0,7 ta/ha, hay tăng 1,1%. Sản lượng đạt 3.876,2 tấn, chỉ bằng 92,3%, hay giảm 325 tấn so với vụ Đông xuân năm ngoái. Nguyên nhân sản lượng rau các loại giảm là do diện tích giảm, đã làm cho sản lượng rau các loại giảm 58,4 ha so với vụ năm ngoái.

b. Đậu các loại: Diện tích vụ năm nay đạt 48 ha, giảm so với vụ Xuân năm ngoái 57,1 ha, hay chỉ bằng 45,7%. Nguyên nhân diện tích cây đậu các loại năm nay giảm là do vào thời gian gieo, trỉa thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài bà con không làm được đất để gieo, trỉa dẫn đến diện tích Đậu các loại giảm so với vụ năm ngoái. Năng suất đạt 9,08 ta/ha, sản lượng đạt 43,5 tấn.

5. Cây gia vị, dược liệu hàng năm:

- Cây gia vị: Diện tích chỉ đạt 63,1 ha, tăng với vụ Đông xuân năm ngoái 2,4 ha, năng suất đạt các loại cây gia vị 72,54 tạ/ha, sản lượng đạt 458 tấn.

- Cây dược liệu: Diện tích đạt 45,1 ha, tăng so với cùng kỳ năm ngoái 3,5 ha, năng suất đạt 120,23 ha, giảm so với cùng kỳ năm ngoái 0,7 ta/ha, sản lượng đạt 542,1 tấn.

6. Cây hàng năm khác còn lại:

Diện tích vụ Đông xuân năm nay đạt 204,9 ha, giảm so với vụ Đông xuân năm ngoái 13,9 ha (hay tăng chỉ bằng 93,6%). Nguyên nhân diện tích cây hàng năm khác (cỏ voi) giảm là trên địa bàn huyện Kỳ Anh do xu thế chăn nuôi trâu, bò giảm, nên bà con trồng cỏ với diện tích giảm. năng suất đạt 221,61 tạ/ha, sản lượng đạt 4.540,9 tấn. Nhìn chung loại cây cỏ voi nó cho năng suất tương đối cao.

Trên đây là phân tích báo cáo kết quả chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng vụ Đông xuân năm 2019 trên địa bàn huyện./.


Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh


Tin liên quan