Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 582/TB-UBND
Trích yếu Thông báo các Đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 tại các xã
Ngày ban hành 2017-11-21
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm