Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 494/TB-UBND
Trích yếu Thông báo Lịch kiểm tra, đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống QLCL tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn huyện
Ngày ban hành 2018-11-02
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Xuân Thủy
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND huyện Kỳ Anh
Đính kèm