Thông báo
Loại văn bản Thông báo
Số/ Ký hiệu 24/TB-HĐND
Trích yếu Thông báo phân công chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày ban hành 2018-06-08
Ngày hết hạn
Người ký Dương Thị Vân Anh
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Anh
Đính kèm