Thông báo về giải quyết TTHC
Loại văn bản Thông báo về giải quyết TTHC
Số/ Ký hiệu 30/TB-TNMT
Trích yếu Về việc đăng tải thông báo, công bố các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy để cấp đổi (do bị mất, bị thất lạc...)
Ngày ban hành 2018-05-08
Ngày hết hạn
Người ký Nguyễn Minh Diễn
Chức vụ Trưởng phòng
Cơ quan ban hành Phòng TN&MT huyện Kỳ Anh
Đính kèm